Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Children and Youth Literature, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI049G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Barn- och ungdomslitteratur
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till den barnlitteraturens moderna historia och estetik, med tonvikt på frågor om identitet. Modeller för analys och terminologi introduceras. Kursen innehåller också närstudier av ett antal texter för åldern 7–12.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- ha tillägnat sig kännedom, inklusive insikt i aktuellt forskningsläge, om barnlitteraturens bakgrund, framväxt, egenskaper och funktion,
- visa förmåga att analysera och tolka skönlitteratur för barn med användande av grundläggande litterära analysredskap.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till barn- och ungdomslitteratur, dess genrer och historiska utveckling, med tonvikten lagd på 1900-talet och vår samtid. Framförallt studeras barnböcker för åldern 6-12 år.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

2002: Skriftlig inlämning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Skriftlig inlämning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: Skriftlig inlämning, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom skriftliga uppgifter.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som LI039G, Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Den fula ankungen
 • Författare/red: Hallberg, Linn
 • Titel: Adzerk - den vita hingsten
 • Författare/red: Holmberg, Bo R
 • Titel: Pojken och rövarna
 • Författare/red: Höglund, Anna
 • Titel: Om detta talar man endast med kaniner
 • Författare/red: Jonsson, Mats
 • Titel: Blod i gruset
 • Förlag: Alfabeta
 • Upplaga: 2019
 • Författare/red: Kåreland, Lena
 • Titel: Barnboken i samhället
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Kåreland, Lena
 • Titel: Skönlitteratur för barn och unga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Linde, Gunnel
 • Titel: Den vita stenen
 • Författare/red: Lindgren, Barbro
 • Titel: Jättehemligt (eller någon annan del i dagboksserien)
 • Författare/red: Melin, Mårten
 • Titel: Som trolleri
 • Författare/red: Nikolajeva, Maria
 • Titel: Barnbokens byggklossar
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Olsson, Ingrid
 • Titel: Långt ifrån cool
 • Författare/red: Pohl, Peter
 • Titel: Janne, min vän
 • Författare/red: Sigunsdotter, Kristina
 • Titel: Humlan Hanssons hemligheter
 • Författare/red: Sjögren, Viveka
 • Titel: Den andra mamman
 • Författare/red: Stark, Ulf
 • Titel: Lilla Asmodeus
 • Författare/red: Storck, Åsa
 • Titel: Baddräkten
 • Författare/red: Tidholm, Anna-Clara
 • Titel: Min brorsa heter Noa
 • Författare/red: Wegelius, Jakob
 • Titel: Legenden om Sally Jones
Artiklar (ca 100 sid.) och föreläsningar i Moodle tillkommer.