Elektroteknik AV, Specialiseringsprojekt inom intelligenta system, 9 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Elektroteknik AV, Specialiseringsprojekt inom intelligenta system, 9 hp

Electrical Engineering MA, Specialization Project within Intelligent Systems, 9 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET036A
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Specialiseringsprojekt inom intelligenta system
 • Högskolepoäng: 9
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-10-01
 • Fastställd: 2022-03-15
 • Senast ändrad: 2022-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studenternas förmåga att genomföra begränsade forskningsstudier i området intelligenta system, som utgörs av en kombination av maskininlärning, djupinlärning och inbyggda system. Under kursen kommer studenterna att fördjupa sig inom området, sätta sig in i relaterad forskningslitteratur, studera relevanta metoder, och genomföra ett mindre projekt.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
- Identifiera relevanta metoder och verktyg från forskningslitteraturen
- Tillämpa metoder och verktyg för en problemställning
- Utvärdera möjligheter och begränsningar av valda metoder

Innehåll

Kursen omfattar
- Fördjupning av ett moment inom intelligenta system
- Projektarbete inom intelligenta system mot ett specifikt område
- Studier av modeller, metoder eller tekniker relevanta för området intelligenta system

Behörighet

Elektroteknik AV: Maskininlärning på inbyggda system, 7,5 hp, och Djupinlärande system, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs som individuellt projektarbete med handledning från läraren.

Examination

P101: Projekt, Muntlig och skriftlig presentation, 9,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Kurslitteraturen består av utdelat material som tillhandahålls i kursen.

Sidan uppdaterades 2022-07-14