Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datateknik GR (B), Webbdesign för CMS, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web Design for CMS, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT197G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Webbdesign för CMS
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2021-06-29
 • Senast ändrad: 2021-06-29
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-01

Syfte

I denna kurs lär du dig fördelarna med att använda ett Content management system, CMS, och hur man kan skapa design och webbgrafik för ett sådant med hjälp av olika verktyg. Du kommer även få lära dig att ta befintliga designdokument och skapa webbplats från dessa med HTML, CSS och JavaScript, för att sedan överföra till ett tema för ett CMS-system. Webbplatsen blir dynamisk till sitt innehåll, enkel att uppdatera samt fungerar på olika enheter, webbläsare, mobiltelefoner, surfplattor etc.
Du lär dig även hur du kan optimera trafiken till webbplatser med sökmotoroptimering, SEO.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- redogöra för fördelarna med att använda ett CMS,
- redogöra för hur man skapar, installerar och uppdaterar en dynamisk webbplats,
- redogöra för nyttan med att basera webbplatser på ett CMS,
- installera ett CMS, applicera grafiska teman samt anpassa systemet för specifik webbdesign,
- skapa designdokument med syfte att användas som teman i ett CMS,
- skapa tillgängliga webbplatser anpassade för vanlig skärm samt olika typer av mobila enheter,
- använda befintliga designdokument för att skapa en dynamisk webbplats,
- använda ett dynamiskt skriptspråk för att anpassa och utöka funktionalitet i valt CMS.
- anpassa webbplatsers innehåll för att förbättra sökresultat med SEO.

Innehåll

- Skapande av designdokument för webbdesign
- Skapande av webbgrafik
- Skapande av webbplats utifrån befintliga designdokument
- CMS
- CMS teman
- Sökmotoroptimering, SEO

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp, inkluderande Webbutveckling II, 7,5 hp, Webbanvändbarhet 7,5 hp samt Digital bildbehandling för webb, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Examination

L101: Laboration - webbdesign, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration - CMS, CMS-teman, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan ej ingå i samma examen som kurs med kod DT152G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Kompendier och övrigt material som tillhandahålls i elektronisk form av institutionen.
 • Författare/red: Michael Wahlgren och Magnus Bråth
 • Titel: Guldläge på nätet - sökmotoroptimering för alla
 • Förlag: Southside Stories
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789198430721

Referenslitteratur

 • Författare/red: Karol Król
 • Titel: WordPress 5 Complete
 • Förlag: Packt Publishing
 • Upplaga: 7:e upplagan eller senare
 • Kommentar: ISBN: 9781789532012