Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder, 7,5 hp

Photojournalism BA (A), To Tell Stories with Pictures, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BJ029G
 • Ämne huvudområde: Bildjournalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Att berätta med bilder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 50%, Övrigt 50%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-10-06
 • Fastställd: 2022-03-14
 • Senast ändrad: 2022-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

Kursen syftar till att du som student lär dig färdigheter i att berätta med hjälp av en eller flera bilder. Du kommer även att lära dig att ge och få feedback kring dina och andras bilder.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- använda ljus, färger och bildkomposition i bildberättandet
- berätta visuellt i bilder
- reflektera kring egna och ge feedback på andras bilder
- redovisa de lagar och regler som styr fotografering

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på visuellt berättande inom bildjournalistik och visuell kommunikation. Undervisningen sker genom inspelade videoföreläsningar, kurslitteratur och texter, praktiska övningar samt student- och lärarfeedback kring de bilder du har i uppgift att göra under praktiska övningarna. Kursen innehåller även ett quiz om lagar som styr fotografering i Sverige och EU.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av praktiska övningar, föreläsningar och diskussioner.

Examination

M101: Praktiska inlämningsuppgifter i bildberättande (individuella arbeten), Visuell inlämning, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M201: Praktisk slutuppgift i bildberättande samt en skriftlig rapport (individuellt arbete), Visuell och skriftlig inlämning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M300: Aktivt deltagande och feedback i forum, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M400: Quiz om lag och rätt om fotografering på allmän plats, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen förutsätter att studenten använder egen fotografisk utrustning, t ex sin mobiltelefon eller systemkamera, samt valfritt program för bildredigering och bildbehandling.
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Johan Wessel
 • Artikeltitel: GDPR – Så påverkas fotografer av den nya lagen
 • Webbadress: https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsr-tt/gdpr-s-p-verkas-fotografer-av-den-nya-lagen
 • Kommentar: Hemsida: kamerabild.se
 • Författare/red: Segeholm, Göran
 • Titel: Bildjournalistik - Idéer, begrepp och praktiska råd
 • Upplaga: 2019 eller senare
 • Förlag: Morfem, Stockholm
 • Författare: Svenska fotografers förbund
 • Artikeltitel: Rådgivning och juridik
 • Webbadress: https://www.sfoto.se/radgivning-och-juridik/radgivning-och-juridik/
 • Författare/red: Wäger, Markus
 • Titel: Kreativ fotografering
 • Upplaga: 2014 eller senaste upplaga
 • Förlag: Pagina förlag, Stockholm

Sidan uppdaterades 2022-07-14