Biologi BE, Baskurs 2 i biologi, 7,5 fup

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Biologi BE, Baskurs 2 i biologi, 7,5 fup

Biology, Biology 2 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BI004X
 • Ämne huvudområde: Biologi
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Baskurs 2 i biologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-05
 • Fastställd: 2013-08-27
 • Senast ändrad: 2022-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Efter godkänt resultat på kursen ska studenten kunna följa högskoleundervisning med förkunskapskrav på Biologi 2 från gymnasiet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha
- kunskaper i cellbiologi, molekylärbiologi, mikroorganismer, fysiologi och livscykler hos växter, svampar, djur och människor.
- kunskaper om fysiologi ur ett evolutionärt perspektiv
- kunskaper om biologins karaktär och arbetsmetoder
- förmåga att väva ihop fakta med frågor om levnadsförhållande och etik

Innehåll

Cellbiologi, molekylärbiologi, organismens funktion och biologins karaktär och arbetsmetoder. I kursen läggs stor vikt vid planering, genomförande och tolkning av experimentellt arbete.

Behörighet

Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och övningar.

Examination

L100: Laboration, 1,5 fup
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T100: Tentamen, 6,0 fup
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Arvanitis, Hamza, Sundberg och Pålsson
 • Titel: Biologi Campus 2
 • Upplaga: ISBN 52334171
 • Förlag: Sanoma Utbildning

Sidan uppdaterades 2022-07-14