Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande, 7,5 hp

Sound Production BA (A), Sound Generation and Synthesis, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LP002G
 • Ämne huvudområde: Ljudproduktion
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Tekniskt ljudskapande
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-09-29
 • Fastställd: 2011-08-23
 • Senast ändrad: 2022-06-07
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen innehåller moment för att ge grundläggande kunskaper i hur man skapar och manipulerar ljud på konstgjord väg. Kursen syftar till att studenten ska kunna skapa ljud för musik- och ljudproduktioner, såsom musikaliska verk, teaterproduktioner, film osv. I kursmaterialet ingår moment såsom digital signalbehandling, effekter och inspelning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp inom ljudlära, beskriva en akustisk signal och redogöra för hur instrument skapar ljud
- redogöra för hur vi kan skapa ljud genom subtraktiv syntes.
- manipulera ljud genom digitalbehandling
- skapa egna ljudeffekter för användning som en del i en ljuddesign till exempelvis film eller teater

Innehåll

Grundläggande akustik: Akustiska signaler, musikinstrument och hur dess ljud skapas (Pipor, strängar och membran)
Syntes: Subtraktiv syntes, oscillatorer, filter och envelop generators.
Amplitud och tidsbaserade effekter: EQ, reverb och delay.
Att skapa ljud med vardagliga föremål.
Mikrofoner och inspelning i datormiljö

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av flexibla föreläsningar.

Examination

L102: Laborationer med skriftlig redovisning, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kräver att studenten har tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning med minst 1 mikrofon.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alexander U. Case
 • Titel: Sound FX
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Focal Press
 • Kommentar: Boken kan eventuellt finnas tillgänglig som e-bok via Biblioteket.
 • Författare/red: Brian K. Shepard
 • Titel: Refining Sound : A Practical Guide to Synthesis and Synthesizers
 • Förlag: Focal Press
 • Kommentar: Boken kan eventuellt finnas tillgänglig som e-bok via Biblioteket.
Samt eventuellt annat, i lärplattformen anvisad, fritt material.

Sidan uppdaterades 2022-07-14