Grafisk design GR (A), Magasinsprojekt, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Grafisk design GR (A), Magasinsprojekt, 7,5 hp

Graphic Design BA (A), Magazine Project, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GD054G
 • Ämne huvudområde: Grafisk design
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Magasinsprojekt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Design 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2016-11-03
 • Senast ändrad: 2022-10-28
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Målet med kursen är att ha ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt vid utövandet av magasinsdesign. Studenterna får lära sig att skapa illustrativa layouter som visuellt kommunicerar med typografi, bilder och fotografier.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva samspelet mellan grafiska element och dess betydelse i magasinformgivning
- tillämpa grundläggande kunskaper i magasinformgivning samt fotografi för magasin
- producera magasinsidor samt anta roller och ansvar i ett designteam.

Innehåll

Kursen belyser:
- Visuell kommunikation
- Magasinsredigering
- Art Direction
- Produktfotografi
- Magasinsproduktion
- Layout och formgivning av magasin
- Magasinets innehåll och struktur

Behörighet

Grafisk design GR (A), Illustration, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Digital bildhantering 7,5 hp eller motsvarande

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, praktiska workshops och feedback.
Obligatorisk närvaro gäller vid formella instruktionstillfällen och övningar.

Examination

D100: Designprojekt 1, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

D200: Designprojekt 2, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S101: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska med kurslitteratur på samma språk.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten. Mer detaljerad information om kursen och examinationskriterier lämnas i kurs-PM i anslutning till kursstart.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Caldwell Cath, Zappaterra Yolanda
 • Titel: Editorial Design: Digital and Print
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Drew de Soto
 • Titel: Know Your Onions: Graphic Design: How to Think Like a Creative, Act Like a Businessman and Design Like a God
 • Upplaga: Senaste upplagan

Sidan uppdaterades 2022-07-14