Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 fup

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 fup

Mathematics, Mathematics 4 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA020X
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Baskurs 4 i matematik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2013-08-27
 • Senast ändrad: 2022-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen ska ge kunskaper i matematik så att studenten efter genomgången kurs kan följa högskoleundervisning där förkunskapskravet är Matematik 4 vid gymnasiet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- definiera och räkna med komplexa tal samt lösa enkla binomiska ekvationer
- lösa andragradsekvationer och tillämpa faktorsatsen i enkla fall
- lösa enkla problem med hjälp av trigonometri
- använda derivata för att lösa extremvärdesproblem, undersöka elementära funktioner och/eller beräkna förändringshastigheter
- derivera produkter och sammansatta funktioner
- verifiera en lösning till en differentialekvation
- hitta enkla primitiva funktioner och beräkna enkla integraler
- använda integraler för enkla tillämpningar

Innehåll

Komplexa tal:
Definition. Polär form. Potensform. Ekvationslösning.

Trigonometri:
Trigonometriska formler och ekvationer.

Funktioner:
Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. Deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. Primitiva funktioner. Integraler. Tillämpning av derivata och integraler. Begreppet differentialekvation och enkla tillämpningar av differentialekvationer.

Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.

Behörighet

Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra undervisningsformer.
Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs.

Examination

T101: Skriftlig tentamen, 7,5 fup
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alfredsson, Heikne, Björk, Bodemyr, Brolin
 • Titel: Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Upplaga 2021
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Natur & kultur
 • Författare/red: Alphonce, Danielsson Thorell, Johansson
 • Titel: Formler och Tabeller
 • Upplaga: 3
 • Förlag: Natur & Kultur

Sidan uppdaterades 2022-07-14