Matematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Matematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Integral Calculus, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA132G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Integralkalkyl
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2014-04-11
 • Senast ändrad: 2022-11-28
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Den studerande skall under kursen tillägna sig fördjupade insikter och färdigheter om differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna använda standardtekniker för att bestämma primitiva funktioner och bestämda integraler
- kunna med viss säkerhet genomföra standardmässiga beräkningar
- kunna använda räknelagar för primitiva funktioner och integraler
- känna till och kunna använda någon av de under kursen genomgångna metoderna för lösning av differentialekvationer
- kunna använda differential- och integralkalkyl för att lösa enkla tillämpade problem
- känna till och kunna använda någon av de under kursen genomgångna numeriska metoderna för lösning av differentialekvationer eller integration
- visa insikt om approximering, konvergens och divergens av integraler och serier.

Innehåll

- Integralkalkyl för funktioner av en reell variabel med tillämpningar: Över- och undersumma, Riemannsumma, obestämd och bestämd integral, variabelsubstitution, partiell integration, generaliserade integraler, avgöra konvergens/divergens via uppskattning, rotationsvolym, båglängd, polära koordinater, numeriska metoder, approximering av integraler m.h.a. Taylorpolynom.
- Introduktion av differentialekvationer: Första ordningens linjära och separabla ekvationer, linjära homogena/inhomogena ekvationer av andra ordningen, initialvärdesproblem och lösningskurvor, något om högre ordningens ekvationer, numeriska metoder.
- Introduktion till serier: Konvergens/divergens, geometriska serier, teleskopserier, konvergenstest, absolut och betingad konvergens.

Behörighet

Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 7,5 hp
eller
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar.

Examination

S100: Tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Frivillig aktivitet i form av en dugga ingår. Denna schemalagda aktivitet kan generera bonuspoäng som läggs till poängen på tentamen (S100). Bonuspoängen gäller max ett år från kursstart på det kurstillfälle där den frivilliga aktiviteten är schemalagd. Hur bonussystemet fungerar beskrivs utförligare i kursmiljön.

S200: Redovisningsuppgifter, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Adams m.fl
 • Titel: Calculus: A complete course
 • Upplaga: 10
 • Förlag: Prentice Hall Canada

Sidan uppdaterades 2022-07-14