Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp

Industrial Design BA (A), Design of Packages Easy to Handle, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IU101G
 • Ämne huvudområde: Industridesign
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Design av lätthanterliga förpackningar
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Design 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2011-12-01
 • Fastställd: 2012-10-22
 • Senast ändrad: 2022-11-28
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla den studerandes förståelse för och färdigheter i att
designa lätthanterliga förpackningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande
- kunna beskriva varför man ska designa lätthanterliga förpackningar
- kunna beskriva designprocess och verktyg för att skapa lätthanterliga förpackningar
- kunna mäta om en förpackning är lätt att hantera
- visa hur handens funktion påverkar hur förpackningar hanteras
- visa hur förpackningar kommunicerar
- kunna utvärdera problem och skapa lätthanterliga förpackningar i olika material

Innehåll

- Varför du ska designa lätthanterliga förpackningar.
- Hur du skapar lätthanterliga förpackningar.
- Hur du vet om en förpackning är lätt att hantera.
- Hur förpackningar hanteras.
- Hur förpackningar kommunicerar.
- Problem och lösningar för att skapa lätthanterliga förpackningar i olika material.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av videobaserade föreläsningar med tillämpningsuppgifter. Undervisningen sker helt på distans.

Kursen kan ges på engelska. Aktuellt språk framgår av kurstillfället.

Examination

I102: Skriftlig inlämningsuppgift: Lätthanterliga förpackningar, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I202: Skriftlig inlämningsuppgift: Analyser av blisterkartor, medicin- och barnsäkra förpackningar, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I302: Skriftlig inlämningsuppgift: Jämförelse mellan plastfolie, påsar, plastaskar och blisterförpackningar, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I402: Skriftlig inlämningsuppgift: Analysera och förbättra glasburkar, flaskor och metallförpackningar, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I502: Skriftlig inlämningsuppgift: Analysera och förbättra kartong för flytande varor, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I602: Slutuppgift: Design av en kartong för torra varor, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

T100: Tentamen: Design för alla, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lena Lorentzen
 • Titel: Öppna dig! : handbok i design av lätthanterliga förpackningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sweden for All

Sidan uppdaterades 2022-07-14