Journalistik GR (A), Skriva för webben, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Skriva för webben, 7,5 hp

Journalism BA (A), Writing for the Web, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO090G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Skriva för webben
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2020-09-24
 • Senast ändrad: 2022-12-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet är att studenten ska lära sig skriva texter som är optimerade för webbpublicering.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- utforma texter för att nå en tilltänkt målgrupp på webben
- skriva texter efter en beställares önskemål för publicering på webben

Innehåll

I mobilen har du bara några få sekunder på dig att fånga läsarens uppmärksamhet. Med detta som utgångspunkt tar den här kursen ett grepp om hur du ska skriva för att bli läst på webben. Här får du kunskap om beprövade journalistiska metoder för att renodla vinkel och strukturera innehåll samt språkriktighet. Du får också lära dig mer om samspelet mellan texten och dess omgivning på webbsidan samt bekanta dig med begrepp som textnormer, målgrupp och sökmotoroptimering.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker digitalt.

Examination

M100: Att analysera text skriven för webben - Analys, skriftlig inlämningsuppgift (enskilt arbete), 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Quiz (enskilt arbete), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M300: Skrivprojekt (enskilt arbete), 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Om den multimodala texten (You tube-video)
 • Webbadress: https://www.youtube.com/watch?v=sUX8_IbhuV4&feature=youtu.be
 • Kommentar: Docent Jana Holsanova intervjuas av författare Torbjörn Lundgren för www.fungerandemedier.se
 • Författare/red: Jana Holsanova
 • Titel: Myter och sanningar om läsning: om samspelet mellan språk och bild i olika medier
 • Förlag: Norstedts
 • Kommentar: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jenny Forsberg
 • Titel: Skriv för din målgrupp
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Morfem
 • Författare/red: Klara Guldbrand, Helena Englund Hjalmarsson
 • Titel: Webbredaktörens skrihandbok: klarspråk på nätet
 • Förlag: Prodicta Förlag
 • Kommentar: Antal sidor: 344, senaste upplagan
 • Författare/red: Lotta Kempe
 • Titel: Att skriva för webben
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Kommentar: https://internetstiftelsen.se/docs/Att_skriva_for_webben_.pdf
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Senaste upplagan.

Sidan uppdaterades 2022-07-14