Biologi BE, Baskurs 2 i biologi, 7,5 fup

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Biologi BE, Baskurs 2 i biologi, 7,5 fup

Biology, Biology 2 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BI004X
 • Ämne huvudområde: Biologi
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Baskurs 2 i biologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2013-08-27
 • Senast ändrad: 2023-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskaper om olika organismers uppbyggnad och funktion samt relevanta begrepp och modeller. Efter godkänt resultat på kursen ska studenten kunna följa högskoleundervisning med förkunskapskrav på Biologi 2 från gymnasiet.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp, samband och processer inom cellbiologi, molekylärbiologi, mikroorganismer, fysiologi, anatomi och livscykler hos växter, svampar, djur och människor
- beskriva fysiologi ur ett evolutionärt perspektiv
- beskriva biologiämnets vetenskapliga karaktär och arbetsmetoder
- redogöra för grundläggande samband mellan människokroppens anatomi/fysiologi och levnadsförhållanden samt tillhörande etiska frågor

Innehåll

Cellbiologi, molekylärbiologi, organismens funktion och biologins karaktär och arbetsmetoder.

Behörighet

Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer, seminarium och övningar.

Examination

L102: Laboration, 0,5 fup
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S100: Seminarium, 1,0 fup
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T100: Tentamen, 6,0 fup
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Skriftlig tentamen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Arvanitis, Hamza, Sundberg och Pålsson
 • Titel: Biologi Campus 2
 • Upplaga: ISBN 52334171
 • Förlag: Sanoma Utbildning

Sidan uppdaterades 2022-07-14