Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.
Här hittar du en lista på alla kursplaner. (länken fungerar just nu ej i Chrome)

Observera att litteraturen kan ändras/revideras fram till:

• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Ny sökning

Sidan uppdaterades 2023-08-07