Vid eventuella frågor om utbildningsplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.
Här hittar du en lista på alla utbildningsplaner.