Hitta utbildningsplaner

I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, vilka kurser som ingår samt den examen som utbildningen leder till.

Hittar du inte den utbildningsplan du söker, kontakta den institution som ger kursen. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du också kontakta Mittuniversitetet på följande e-postadress kontakt@miun.se.