Driftingenjörsutbildning med inriktning energiteknik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Driftingenjörsutbildning med inriktning energiteknik, 80/120/140 hp

Maintenance Engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDRIH
  • Diarienummer: 2001:51
  • Högskolepoäng: 80/120/140
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-08-01

Syfte

.

Lärandemål

Att ge studenterna;
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att;
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Innehåll

Utbildningen har inriktningen energiteknik. Den är organiserad med en studiegång för högskolenybörjare och en speciell studiegång för Högskoletekniker. Hänsyn tas där till de kurser som kan tillgodoräknas från denna utbildning och inte skall läsas i ingenjörsutbildningen.

Undervisningen bedrivs med normal studietakt på heltid för 80 och 120/140 poäng.

Utbildningen är uppdelad i kurser enligt följande:

Årskurs 1

Matematik A, Introduktion till Analys A 5 p
Matematik A, Mat. Stat. och linjär algebra 5 p
Matematik A, Matematik A2 5 p
Kommunikation i tal och skrift 5 p
Datateknik A, Datavetenskaplig introduktionskurs 5 p
Energiteknik A, Strömningslära och värmeöverföring I 5 p
Energiteknik A, Kraft och värmeteknik I 6 p
Elektroteknik A, Ellära och elektronik 4 p
40 p

Årskurs 2

Fysik A, Fysik A3 5 p
Arbetsvetenskap och miljöteknik A 5 p
Elektroteknik A, Elkraftteknik I 5 p
Energiteknik B, Kraft- och värmeteknik II 6 p
Elektroteknik A, Energikontrollsystem 1 5 p
Energiteknik B, Termodynamik 5 p
Företagsekonomi A, Introduktion till Industriell ekonomi 4 p
Energiteknik B, Examensarbete 5 p, alternativt
Energiteknik C, Kraft- och värmeteknik III 5 p
40 p

Årskurs 3

Energiteknik A, Underhållsteknik 5 p
Projektledning/projekthantering 5 p
Elektroteknik B, Energikontrollsystem 2 5 p
Energiteknik B, Strömningslära och värmeöverföring II 5 p
Energiteknik C, Fjärrvärme 5 p
Energiteknik C, Biobränsle 5 p
Energiteknik B/C, Examensarbete alternativt 10 p
Energiteknik A, Tillämpad energiteknik 10 p
40 p

Årskurs 4

Psykologi A, Ledarskap 5 p
Energiteknik C, Energioptimering II 5 p
Energiteknik B/C, Examensarbete 10 p
20 p

Ingång för Högskoletekniker

Årskurs 1

Matematik A, Matematik A1 5 p
Matematik A, Matematik A2 5 p
Matematik A, Mat. Stat. och linjär algebra 5 p
Kommunikation i tal och skrift 5 p
Energiteknik A, Strömningslära och värmeöverföring I 5 p
Elektroteknik A, Energikontrollsystem 1 5 p
Elektroteknik B, Energikontrollsystem 2 5 p
Energiteknik B, Strömningslära och värmeöverföring II 5 p
40 p

Årskurs 2

Fysik A, Fysik A3 5 p
Elektroteknik A, Elkraftteknik I 5 p
Miljöteknik A, Miljökunskap 3 p
Energiteknik A Värmepumpsteknik 2 p
Energiteknik B, Kraft- och värmeteknik II 5 p
Energiteknik C, Kraft- och värmeteknik III 5 p
Energiteknik B, Termodynamik 5 p
Energiteknik B, Examensarbete 10 p
40 p

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot energiteknik.

Sidan uppdaterades 2021-12-07