Magister i Företagsekonomi: Kommunikation, organisation, marknad

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magister i Företagsekonomi: Kommunikation, organisation, marknad, 60 hp

Master (one year) in Business Administration, Communication, Organisation and Market, 60 ECTS

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SKOMA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1863
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2008-01-16
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-15

Syfte

Syftet med magisterprogrammet är att utbilda ekonomer inom specialiseringen kommunikation, organisation, marknad för verksamhet främst inom näringslivet men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen. (se SFS 2006:1053)

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Programmet är en ettårig påbyggnad på kandidatexamen med inriktning mot kommunikation, organisation och marknad. Kurser som ingår i programmet:

Företagsekonomi AV, Relationer och nätverk, 15 hp
Kommunikationsvetenskap AV, Organisation och kommunikation, 15 hp  
Företagsekonomi AV, Kvalitativ och kvantitativ metod, 15 hp                                                             
Företagsekonomi AV, Examensarbete II, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet företagsekonomi med inriktning organisation eller marknadsföring.

Programbeskrivning

I fokus för denna inriktning står organisationen och dess relationer till kunder och leverantörer. Organisationens och affärssystemets ledarskap, dess externa och interna kommunikation, varumärkesstrategi samt datoriserade administrativa system är centrala teman. Mot slutet av utbildningen ges möjlighet till en praktikperiod. Specialiseringen ger en god grund för kvalificerade befattningar med kommersiellt innehåll inom marknadsföring och försäljning. Den är också lämpad för befattningar inom informationsfunktionen i både företag och förvaltningar.
Magisterexamen ger behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
översatt till
Degree of Master (One Year) with a major in Business Administration

Ekonomie magisterexamen kan utfärdas förutsatt att nationalekonomi ingått som ämne i grundexamen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07