Magisterprogram i Företagsekonomi: Entreprenörskap och företagsutveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i Företagsekonomi: Entreprenörskap och företagsutveckling, 60 hp

Master Programme (one year) in Business Administration: Entrepreneurship and Business Development, 60 ETCS

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFEFA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2007/1553
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-15

Syfte

Syftet med magisterprogrammet entreprenörskap och företagsutveckling är att fördjupa kunskap och insikt om ekonomi utifrån ett entreprenöriellt perspektiv.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen. (se SFS 2006:1053)

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser som ingår i programmet:

Företagsekonomi AV, Entreprenörskap, 15 hp
Företagsekonomi AV, Företagsutveckling, 15 hp
Företagsekonomi AV, Samhällsvetenskaplig metod, 15 hp
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet företagsekonomi.

Programbeskrivning

Programmet är en ettårig påbyggnad på kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och företagsutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen
Filosofie magisterexamen
Ekonomie magisterexamen

För Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs att ytterligare ett ämne om minst 30 hp ingått i grundexamen.
För Ekonomie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs att nationalekonomi, 30 hp, ingått som ämne i grundexamen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07