Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning i datateknik, 60 hp

Computer Engineering, MSc Courses in Computer Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDAIM
  • Diarienummer: 0
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-08-01

Behörighet

Högskolestudier omfattande minst 100 p slutförda kurser från datateknikutbildning, varav minst 40 p i datateknik och minst 15 p matematiska ämnen. Du som saknar någon del i behörigheten kan anmäla dig ändå, kompletterande kurser kan eventuellt ges.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

.

Examensbenämning

Teknologie magisterexamen

Sidan uppdaterades 2021-12-07