Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Politices Magisterprogram, 40 hp

Master Degree

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPOTM
  • Diarienummer: UFB 2003/56
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2003-09-12

Syfte

Programmet syftar till att studenterna skall kunna fördjupa sig i centrala statsvetenskapliga problemställningar genom att tillägna sig fördjupade insikter i statsvetenskapliga analysinriktningar. Programmet syftar vidare till att ge en bred teoretisk kunskap samtidigt som studenten får möjlighet att fördjupa sig inom sitt intresseområde och redovisa detta genom ett större uppsatsarbete omfattande 20 poäng.

Lärandemål

Utvecklingen i samhället går mot mer komplexa beslutssituationer där det behövs kunskap för att klara av att hantera stora mängder av information och leverera goda beslutsunderlag samt stor analytisk förmåga. Utbildningen ska ge:
• en god kunskap om centrala statsvetenskapliga analysinriktningar,
• en god ämnesteoretisk fokusering på ett antal centrala teoretiska inriktningar samt
• en god teoretisk och praktisk kompetens att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom offentlig eller privat sektor

Innehåll

Utbildningen innehåller (a) en kurs om statsvetenskapliga analysinriktningar (b) en kurs om politisk teori (c) en kurs om välfärdsstatens omvandling och (d) ett uppsatsarbete motsvarande 20 poäng.

Behörighet

Uppfyllda fordringar för Filosofie eller Politices kandidatexamen med huvudämnet statsvetenskap, 120 poäng.

Programbeskrivning

Programmet är en påbyggnadsutbildning i statsvetenskap omfattande 40 poäng för kvalificerat arbete inom offentlig eller privat sektor. Dessutom ger programmet de studerande en god grund för forskarstudier i ämnet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Se förkunskapskrav för respektive kurs.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning:
Filosofie eller Politices magisterexamen med huvudämnet statsvetenskap.

Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Master of Social Science with a major in Political Science.

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen
Politices magisterexamen

Övrig information

Kvalitetssäkring:
De ingående delkurserna, samt utbildningen i sin helhet, utvärderas kontinuerligt, bland annat med hjälp av studentenkäter.

Studentmedverkan:
Studenter ska ingå i programråd.

Utbildningsplanen fastställdes av Grundutbildningsrådet vid Humanvetenskapliga huvudområdet 2003-09-12.

Sidan uppdaterades 2021-12-07