Visa utbildningsplan

Spara favorit

Utbildningsplan för: Biomedicinsk analytiker, 180 hp

Biomedical Laboratory Science


Allmänna data om programmet

Programkod: BMAUP
Tillträdesnivå: Grundnivå
Diarienummer: MIUN 2014/XXX
Högskolepoäng: 180
Ansvarig institution: Naturvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Giltig fr.o.m: 2014-07-09

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C.
Eller:
Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
(OB 12)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examensbenämning

Kandidatexamen
Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.