Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Högskoletekniker, 80 hp

Maintenance Technology

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TEKNH
  • Diarienummer: 2001:44
  • Högskolepoäng: 80
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2007-05-15
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-01

Syfte

Syftet med Högskoleteknikerprogrammet är att tillgodose behovet av kvalificerat tekniskt kunnande inom det drift- och underhållstekniska området.

Lärandemål

Det övergripande målet för utbildningen, förutom högskolelagens allmänna mål, är att ge ett vidgat teoretiskt kunnande om drift och underhåll av el- energi- eller processtekniska anläggningar. Vidare bör högskoleteknikern skaffa sig kunskaper i och förståelse för inte bara teknikens möjligheter och begränsningar utan även dess följdverkningar inom icke tekniska områden.

Innehåll

År 1
Gemensamma kurser:
Matematik, 13 p
Fysik, 13 p
Kemi, 6 p
Dataintroduktnin, 3 p
Inriktningsspecifik kurs, Energiteknikförbränning resp. Ellära, 5 p

År 2
Energiteknik (Sundsvall)
Tillämpad driftteknik, 10 p
Styr och reglerteknik, 4 p
Strömningslära och värmeöverföring I, 5 p
Kraft och värme I, 6 p
Elteknik, 3 p
Underhållsteknik, 3 p
Industriell ekonomi, 4 p
Självständigt arbete, 5 p

Elkraftteknik (Sundsvall),
Tillämpad driftteknik, 10 p
Styr- och reglerteknik, 4 p
Eldriftteknik, 17 p
Industriell ekonomi, 4 p
Självständigt arbete, 5 p

Elinstallationsteknik (Nyköping)
Tillämpad driftteknik, 10 p
Styr och reglerteknik, 4 p
Eldriftteknik, 17 p
Industriell ekonomi, 4 p
Självständigt arbete, 5 p

Inriktningar

Elinstallationsteknik, 0 hp
Electrical Installation

Elkraftteknik, 0 hp
Electrical Engineering

Energiteknik, 0 hp
Energy Technology

Behörighet

Tekniskt inriktat yrkesprogram och Matematik A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns förutom de som anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och tillämpad driftteknik (praktik).

Examination sker genom skriftliga och muntliga prov, samt skriftlig och muntlig redovisning av obligatoriska uppgifter. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Ingen examen

Övrig information

Under studietiden kan kursers namn, poängtal och ordning förändras jämfört med vad som anges i detta dokument. Valbara kurser kan ingå i programmet. Vid valbarhet kan kurser med för få sökande ställas in.
Programmet ger ingen examen. Studerande som medgodkända resultat följt programmet erhåller ett kursintyg.

Sidan uppdaterades 2021-12-07