Ayads resa mot universitetsstudier och första tiden på campus

Spara favorit
Studiesituation, C-huset Sundsvall

Träffa studenter, prata med arbetsgivare och testa en kurs. Att välja utbildning är för många ett stort beslut, medan det för några är en dröm eller en självklarhet.

När Ayad Shaif kom till Sverige för sju år sedan var ett av hans mål att studera på universitet, men han saknade högskolebehörighet.
– Jag pluggade på komvux, parallellt med jobbet som etableringslots och coach för nyanlända. En dag fick jag följa med en student som läste industridesign på Mittuniversitetet. Då kände jag mig ännu mer bestämd, jag ska läsa på universitet. Jag rekommenderar andra som funderar på att studera att prata med studenter för att få en inblick i vad kurserna handlar om samt hur universitetet fungerar, säger Ayad.

Ayad valde att läsa basåret, en ettårig utbildning som ger behörighet och platsgaranti på Mittuniversitetets tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.
– Det kändes jättebra. Jag minns mina första ”introduktionsdagar” då jag fick bra kontakt med lärarna och fick utan stress komma i gång med studierna. Skillnaden från gymnasiet är att på universitetet är man mer självgående och har eget ansvar, men det går alltid att nå lärarna när man behöver. Det är en mycket trevlig stämning på campus som gör det lätt att få vänner, säger Ayad.

Under basåret funderade han på vad han ville studera. Valet föll slutligen på civilingenjör i datateknik.
– Jag har ett stort intresse för matte och sökte efter utbildningar som innehöll matte. Jag gick på olika aktiviteter som arrangerades av Mittuniversitetet och fick träffa intressanta IT-företag som berättade om datavärlden, de möjligheter som finns efter utbildningen och hur stort rekryteringsbehovet är.

Att hitta sin egen studieteknik tycker Ayad är avgörande för att både klara av studierna men också för att kunna ha en aktiv fritid.
– Jag pluggar i mindre grupper för att kunna diskutera och byta erfarenheter, men om ämnet kräver mer koncentration pluggar jag helst själv i en tyst studiemiljö. Sedan gäller det att inte glömma att ta pauser då och då.

Han ser studierna som en investering i sig själv och han vill vara med och bidra till samhällets utveckling. Vid sidan av studierna har han engagerat sig i universitetets verksamheter.
– Mittuniversitetet erbjuder många möjligheter till studenter för att klara sina studier på bästa sätt för att få en bra start i arbetslivet, säger Ayad Shaif.