Här är den kurslitteratur som ingår i programmets kurser OBS! Generellt gäller att senaste upplagan rekommenderas!

Biblioteket Sundsvall interiör

Introduktion till musik- och ljuddesign
Huber, David Miles. Modern Recording Techniques, ninth edition ISBN: 9781138954373

Audioteknologi I
Rumsey F, and McCormick T. Sound and Recording, edition 7, ISBN 9780415843379

Audioteknologi II
Izhaki, R. Mixing Audio, ISBN: 0240520688
Huber, David Miles. Modern Recording Techniques, seventh edition. ISBN: 0240810694
Ternhag, Wingstedt. På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde. Bo Ejeby Förlag

Vår tids musik
Cook, Nicholas & Clarke, Eric & LeechWilkinson, Daniel & Rink, John (2009) The Cambridge companion to recorded music, Cambridge: Cambridge University Press, 395 s. ISBN 9780521865821
Kompendium, 35 s.
Oxford music online.

Ljudteori
F. Alton Everest, Master Handbook of Acoustics, sixth edition, ISBN: 9780071841047

Musikproduktionsanalys
Obligatorisk litteratur:
Gibson & Curtis, The art of producing: How to produce an audio project (290 s.), ISBN: 9781931140447
Ternhag, Gunnar. Vad är det jag hör?: analys av musikinspelningar (2009) (78s) ISBN: 9789188316509
Rekommenderad litteratur:
Lars Lillienstam, Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor (325 s.), ISBN: 9789188316523

Möten med skilda musikgenrer
Borthwick, Stuart & Moy, Popular music genres:an introduction (246 s.), ISBN: 978-0415973694
David Miles Huber, Modern Recording Techniques, seventh edition, ISBN: 0240810694
Lundberg & Ternhag, Musiketnologi – en introduktion (s.37-55, 116-138), ISBN: 9789178443581

Musikskapande
Blume, Jason. 6 steps to songwriting success: the comprehensive guide to writing and marketing hit songs. New York Billboard Books (2008), 282s + CD (ISBN 0823084779)
Bryngelsson, Peter / Tillman, Joakim Filmmusik, Liber (2006), 139s + CD (ISBN 9789147077465)
Hillered, Eva. Lathund för låtskrivare. Prisma (2009), 251s + CD (ISBN 915185290X)
Rooksby, Rikky. Songwriting Sourcebook, Backbeat Books (2006), 224s (ISBN 9780879307493)
Sanner, Eva. Så blir du mer kreativ? på jobbet, i livet, i skapandet (2007), 260s (ISBN 9127027104)
Ternhag, Gunnar. Vad är det jag hör?: analys av musikinspelningar (2009) 78s (ISBN 9789188316509)

Ljudskapande och Ljudsyntes
Alexander U.Case. Sound FX, first edition, ISBN: 9780240520322
Simon Cann. Becoming a Synthesizer Wizard, first edition, ISBN: 9781598635508

Företagsekonomi för musikbranschen
Kommer senare

Musikbranschen
Kommer senare

Ljudläggning till rörliga bilder
Klas Dykhoff, Ljudbild eller synvilla? En bok om filmljud och ljuddesign (124 s.), ISBN: 9789147065523
Tomlinson Holman, Sound for film and television, 3rd edition. ISBN: 9780240813301

Inspelning i studio
Massey, Howard. (2009) Behind the Glass: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits. Backbeat Books. (332 s). ISBN 9780879309558
(två utgåvor finns, välj den som innehåller de för dig intressantaste musikproducenter!)Huber, David Miles / Runstein, Robert E. (2013) Modern recording techniques.
8 uppl. Boston : Focal Press. (644 s). ISBN 9780240821573
Larsen, Holger. (1998) Att överlista mediet. Tekniker(n) i rockmusiken under
50- och 60-talen. STM-Online Vol. 1, nr. 1. (finns ej i pappersform) 
LÄNK: http://musikforskning.se/stmonline/vol_1/andra/Larsen.php?menu=3

Musikproduktion i praktiken
kurslitteratur väljs i samråd med kursansvarig

Examensarbete
Information ges i läroplattformen

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.