Master By Research- projektbaserat masterprogram

Spara favorit 19 jan januari 2018
Renrum

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram något för dig! Master by Research är ett projektbaserat mastersprogram för studenter som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

Programmet riktar sig till dig som är motiverade att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då programmet till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskningsgrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid en  avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt.

Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en Master thesis. Endast ett fåtal platser finns att söka inom varje ämne.

Vi erbjuder projektbaserat masterprogram inom följande ämnesområden:

Arkiv och informationsvetenskap
Kontakt, Erik Borglund, erik.borglund@miun.se

Biologi
Kontakt Bengt-Gunnar Jonsson, bengt-gunnar.jonsson@miun.se

Datateknik
Kontakt, Mikael Gidlund, Mikael.Gidlund@miun.se

Elektronik
Kontakt, Kent Bertilsson, Kent.Bertilsson@miun.se

Informatik
Kontakt, Lena-Maria Öberg, lena-maria.oberg@miun.se

Kemi
Kontakt,  Erik Hedenström, erik.hedenstrom@miun.se

Kemiteknik
Vi erbjuder Master by Research i forskargrupperna, Bioenergi, Komplexa material, Högutbytesmassateknologi och Teknisk yt- och kolloidkemi.
Kontakt,  Ida Svanedal, ida.svanedal@miun.se

Maskiningenjör- Sportteknologi
Kontakt, Mikael Bäckström, Mikael.backstrom@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kontakt, Kajsa Falasca, kajsa.falasca@miun.se

Miljövetenskap och Miljöteknik
Kontakt, Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se

Teknisk Fysik
Kontakt,  Jonas Örtegren, Jonas.Ortegren@miun.se

Humanvetenskap
Idrottsvetenskap, Turism och Socialt arbete

Studenter, Sundsvall

Behörighetskrav

För att läsa en Master by Research så krävs det att du uppfyller behörighetskraven. Det finns både generella behörighetskrav samt särskilda behörighetskrav kopplat till respetive programiriktning.

Intervjuer

Efter ett prisat examensarbete fick hon en projektanställning som var språngbrädan in i arbetslivet. Nu läser Kajsa Master by Research och ser det som en konkurrensfördel på framtida arbetsmarknad.