Behörighetskrav

Spara favorit 30 okt oktober 2017
Studenter, Sundsvall

För att läsa en Master by Research så krävs det att du uppfyller behörighetskraven. Det finns både generella behörighetskrav samt särskilda behörighetskrav kopplat till respetive programiriktning.

Behörighetskrav: Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:  TOEFL med minsta poäng 575 samt betygskrav 4,5 på delprov Written från pappersbaserat test, alt. internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90. IELTS (Academic Training) med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.


INRIKTNINGSSPECIFIKA KRAV

Arkiv- och informationsvetenskap:
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med inriktning mot arkivvetenskap, biblioteksvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap, eller motsvarande, innehållande minst 30 högskolepoäng inom ett annat ämne än det huvudsakliga för examen.

Biologi:
Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp inom biologi, varav minst 90 högskolepoäng i biologi.

Datateknik:
Kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp datateknik och 30 hp matematiska ämnen.

Elektronik:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom elektroteknik/elektronik, datateknik eller fysik, varav minst 22,5 hp Matematik och 22,5 hp Elektroteknik.

Informatik:
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inom något av områdena beteendevetenskap, samhällsvetenskap, informatik, datateknik, arkivvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Kemi:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom kemi, fysik eller kemiteknik, varav minst 45 hp kemi.

Kemiteknik:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom kemi, fysik, kemiteknik, energiteknik eller maskinteknik.

Maskinteknik - Sportteknologi:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i Maskinteknik.

Medie- och kommunikationsvetenskap:
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Miljöteknik:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 45 hp inom Miljöteknik.

Miljövetenskap:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 45 hp inom Miljövetenskap.Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
TOEFL med minsta poäng 575 samt betygskrav 4,5 på delprov Written från pappersbaserat test, alt. internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90.
IELTS (Academic Training) med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.