KTH om samarbetet

Alla tjänar på det nya samarbetet mellan Mittuniversitetet och KTH, såväl studenter som de båda lärosätena. Det menar Stefan Östlund, dekan på KTH. – Det här är ett väldigt klokt sätt att samarbeta, säger han.

Den 20 januari undertecknades överenskommelsen mellan KTH och Mittuniversitetet som går ut på att samsas om civilingenjörsutbildningarna. Avtalet innebär att studenter som läser till civilingenjör här, kan välja att flytta över till KTH de två sista åren av utbildningen. Förutom att dra fördel av det äldre lärosätets djupt rotade anseende så ger det dem också möjlighet att välja mellan fler inriktningar.

– För vår del innebär att det att vår utbildningskapacitet kan utnyttjas bättre eftersom vi har större tyngd på den avancerade nivån än på den grundläggande. Nu får vi en väl motiverad skara studenter under de sista två åren, säger Stefan Östlund.

Eftersom antalet studenter brukar minska under utbildningens gång så finns det resurser att ta in fler de sista åren. Sammanlagt 45 platser har man nu vikt åt civilingenjörsstudenter från Mittuniversitetet, berättar Stefan Östlund.

– Vi hoppas förstås att de platserna också kommer att fyllas upp, men man får nog räkna med att det i alla fall inledningsvis kommer att variera något från år till år, säger han.

Det här är dock inte första gången som KTH och Mittuniversitetet går hand i hand. Tidigare har man samarbetat kring civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, men då var upplägget helt annorlunda och Mittuniversitetet var tvungen att följa KTH:s läroplan till punkt och pricka.

– Man kan säga att vi då lånade ut studenter under de två första åren av utbildningen, säger Stefan Östlund.

Det nya samarbetet är mycket bättre för alla parter, menar han. Och kanske lyckas man till och med locka studenter i regionen som tidigare inte varit så intresserade av att läsa till civilingenjör på Mittuniversitetet.

– Utbildningen kommer att bli mer attraktiv, säger han.