Få in en fot i försäkringsbranschen under studietiden

Få in en fot i försäkringsbranschen under studietiden

Större delen av Försäkringskassans IT-avdelning är placerad i Sundsvall men finns även på andra orter i Sverige. "Som civilingenjör inom datateknik finns det många områden att arbeta inom", menar Tomas Stenlund chefsarkitekt på Försäkringskassan.

MI7A5837.jpg

Vad kan en civilingenjör i datateknik jobba med hos er?

Som civilingenjör inom datateknik finns det många områden att arbeta inom. Alla de krav som ställs på våra IT-tjänster, såväl funktionella som icke-funktionella, ger oss konstant utmaningar. Allt från olika nivåer av komplex programmering för att realisera verksamhetsfunktioner, datoralgoritmer, kommunikationsprotokoll samt analys, design, utveckling och deployment av system med krav på hög prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet. Vi har en blandning av områdesexperter med lång erfarenhet till multidisciplinär personal som arbetar med helheten.

Hur ser behovet av civilingenjörer ut?

Vid utvecklingen av de IT-tjänster som verksamheten efterfrågar finns det ständigt behov av personal med ett brett kunnande inom systemutveckling, deployment, metodik och har ett strukturerat angreppssätt och verktyg för problemlösning. De måste även kunna arbeta inom flera kompetensområden. Erfarenheten vi har från studenter på universitet eller högskolor är att de har alla eller stora delar av dessa komponenter med sig efter sin studietid.

Hur hittar ni rätt kompetens?

Att hitta rätt kompetens med erfarenhet på de orter vi finns har sina problem. Försäkringskassans IT-avdelning finns även på andra orter i Sverige, däribland Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessa orter har en ganska stark profil inom IT och därför söker vi efter personal, i hård konkurrens med andra arbetsgivare. Som ett komplement har vi därför ett väl fungerande traineeprogram, erbjudanden om examensarbeten samt använder oss av Mittuniversitetets Demola koncept. Allt detta ger både oss och studenten en stabil grund att gå vidare på och tillsammans kan vi bygga upp erfarenheten vi behöver.

Demola, ert samarbete med Mittuniversitetet,  vad innebär det för er och för studenterna?

För oss innebär Demola ett sätt att testa och få nya infallsvinklar på problemområden som vi själva, av olika anledningar, inte riktigt kan fokusera på men som ändå är av vikt för oss. Förra året hade vi ett samarbete runt visualisering av systemberoenden som föll mycket väl ut. Detta har lett vidare till ett examensarbete för två studenter och därtill ett förslag till att permanenta det som en del av den verktygsflora vi använder vid systemutveckling. Vi har fått insikter runt nya sätt att visualisera och navigera mellan beroendena men även nya tekniska lösningar för att realisera visualiseringen. Studenterna i sin tur har fått värdefull arbetslivserfarenhet då arbetet skett tillsammans med oss och till viss del hos oss.

Vad får studenterna göra?

De studenter vi har arbetat med har visat prov på mycket goda kunskaper inom de områden vi arbetar med och har även haft en förmåga att omsätta dem i praktiken och förstå vår problemdomän. I Demola projektet har de hanterat allting såsom projektledning, planering, agila arbetssätt, kravfångst, analys, design och implementation av en pilot. Vi har haft en mycket bekväm, om än ovan, roll som beställare och medvetet hållit oss ifrån att påverka eller lösa de problem vi ser. Utöver det så har vi tillhandahållit arbetsrum, datorer och övrigt material som de har haft behov av.