År 1-3:
Kurser i datateknik:
Databaser, modellering och implementering, 6 hp
Datastrukturer och algoritmer, 6 hp
Grundläggande datavetenskap, 6 hp
Introduktion till programmering, 6 hp
Multimedie- och kommunikationssystem, 6 hp
Objektbaserad programmering, 6 hp
Operativsystem introduktionskurs, 6 hp
Programmeringsmetodik, 6 hp
Webbprogrammering, 6 hp
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, 3 hp
Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 6 hp
Människa-datorinteraktion, 6 hp
Programspråksteori, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Diskret matematik A, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Kryptografi, 7,5 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Matematisk modellering, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp

Övriga kurser:
Ingenjörsmetodik, 6 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Hållbar utveckling, 3 hp
Arbetsmiljö för ingenjörer, 3 hp
Digitalteknik med VHDL, 6 hp
Ellära och elektronik, 6 hp
Introduktion till programmering av inbyggda system, 6 hp

År 4-5 – Inriktning Tillämpad datateknik (MIUN):
Kurser i datateknik:
Datamining, 6 hp
Distribuerade system, 6 hp
Kvantitativ forskning och utveckling, 6 hp
Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 6 hp
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp
Sannolikhetslära och stokastiska processer, 6 hp
Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem, 6 hp
TCP/IP-nät, 6 hp
Visualisering, 6 hp
Examensarbete, 30 hp

Valbart spår, 15 hp:
Maskininlärning
Datorseende
Internet of Things

Övriga kurser:
Projektledning, 6 hp
Industriell organisation och ekonomi - Introduktion, 6 hp

Övriga preliminära inriktningar år 4–5, 120 hp på KTH:
Datalogi (KTH)
Programvaruteknik för distribuerade system (KTH)
Maskininlärning (KTH)
Interaktiv medieteknik (KTH)

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-02-01