Kurser

Spara favorit

År 1-3:
Kurser i datateknik:
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Grundläggande datavetenskap, 6 hp
Introduktion till programmering, 6 hp
Objektbaserad programmering, 6 hp
Operativsystem introduktionskurs, 6 hp
Databaser, modellering och implementering, 6 hp
Datastrukturer och algoritmer, 6 hp
Programmeringsmetodik med projekt, 6 hp
Multimedie- och kommunikationssystem, 6 hp
Webbprogrammering, 6 hp
Människa-datorinteraktion, 6 hp
Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 6 hp
Programspråksteori, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Diskret matematik A, 6 hp
Matematisk modellering, 6 hp
Kryptografi, 7,5 hp
Matematisk statistik, 6 hp

Övriga kurser:
Digitalteknik med VHDL, 6 hp
Introduktion till programmering av inbyggda system, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 6 hp Ingenjörsvetenskap, 3 hp
Kommunikation i tal och skrift, 6 hp
Arbete och miljö, 6 hp


År 4-5 – Inriktning Tillämpad datateknik (MIUN):
Kurser i datateknik:
TCP/IP-nätverk, 7,5 hp
Simulering av kommunikationssystem, 9 hp
Datamining, 7,5 hp
Distribuerade system I, 7,5 hp
Avancerad applikationsutveckling, 9 hp
Distribuerade system II, 7,5 hp
Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 7,5 hp
Projektbaserad produktutveckling 15 hp
Valbart fördjupningsblock, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp

Övriga kurser:
Projektledning, 6 hp
Industriell organisation och ekonomi - Introduktion, 6 hp

Övriga preliminära inriktningar år 4–5, 120 hp:
Datalogi (KTH)
Programvaruteknik och distribuerade system (KTH)
Maskininlärning (KTH)
Interaktiv medieteknik (KTH)

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.