– Karriären började med ett projekt i tillämpad datateknik

Att sommarjobba inom sitt utbildningsområde är ett bra sätt att bekanta sig med branschen och skaffa sig kontakter. Johan Deckmar, som läst till civilingenjör i datateknik, har provat.

Johan Deckmar

Hemort: Sundsvall
Pluggade: Civilingenjör i datateknik
Studieort: Sundsvall

Berätta, hur då?

Jag gjorde ett projekt som först ledde till ett sommarjobb på Dewire, säger han och förklarar att allt började med ett projekt i tillämpad datateknik där han åkte runt och mätte hur snabbt nätet är på olika ställen med hjälp av en applikation på mobilen. När de var klara var företaget nöjda och han fick fortsätta jobba över sommaren.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Det ena ledde till det andra, och jag jobbar faktiskt på just Dewire i Sundsvall sedan två år tillbaka.

Vad handlar ditt jobb om?

Jag jobbar med systemutveckling i team, oftast bestående av utvecklare, testare, Scrum-master och projektledare. Mina uppgifter är främst programmering av backend och webb samt arkitekturdesign. Ibland även kravfångst, projektledning och möten med potentiella beställare.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Studierna ger förståelse av underliggande teorier såsom matematiska strukturer, programspråkens uppbyggnad, kommunikation mellan maskiner samt grunderna för moderna samhällens IT-infrastruktur. Därutöver skolas man i allt ifrån att uttrycka sig skriftligt och presentera, till etik, ekonomi och arbetsprocesser. Studierna har gett mig en bred verktygslåda för arbetslivet och påverkat hur jag är som person.

Hur var det att studera på utbildningen?

Jag och mina studiekamrater lärde oss mycket nytt, byggde på tidigare kunskaper, blev utmanade, hade kul och skapade häftiga projekt i olika kurser genom de fem åren.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Det var nära till lärare och campusarkitekturen var imponerande.

Var du aktiv i studentkåren?

Jag var styrelsemedlem för µtec, där vi bland annat arrangerade eventet Kravall.