– En utbildning inom datateknik är ett säkert val inför framtiden!

– En utbildning inom datateknik är ett säkert val inför framtiden!

Mittuniversitetets utbildning i datateknik förbereder dig för det kommande arbetslivet inom databranschen. Du kan välja att fördjupa dig inom områden så som applikationsutveckling och nätverksdesign. Tre studenter som studerar denna utbildning är Olivia Edbom, Julia Andersson och Ida Stenborg.

datateknik
Medverkande från vänster till höger: Julia Andersson, Olivia Edbom och Ida Stenborg.

studenter från Datateknik

Utbildningen ger dig breda kunskaper inom applikationsutveckling, 
datateknik och internet of things! 

Alla tre är överens om att en utbildning inom datateknik är ett säkert val inför framtiden, eftersom utbildningen är varierande och väldigt lärorik.

Arbetsmarknaden ser ljus ut

Att välja utbildningen är inte alltid helt enkelt, men för både Ida och Olivia verkar det ha varit ett ganska självklart val då de båda nämner att de blivit influerade av släkt och vänner som jobbar inom branschen. Valet  var inte lika självklart för Julia, som förklarar att hon valde utbildning baserat på framtidsutsikterna. 
– Jag ansåg att det var en utbildning som resulterar i jobb då det verkar vara en stor efterfrågan på arbetsmarknaden. En utbildnings utsikter på arbetsmarknaden är ofta en stor faktor till varför man söker och sedan lägger ner tid på den. Man vill ha utdelning och komma till en arbetsplats efter studierna där man känner sig behövd och meningsfull. Olivia flikar in om hur arbetsmarknden ser ut, och talar om bristen på kvinnor inom branschen.
– Det jag vet om arbetsmarknaden är att det finns mycket jobbmöjligheter och att det är brist på kvinnor inom detta område. Att det finns många jobbmöjligheter är en stor fördel, och bristen på kvinnor kan motverkas om fler kvinnor söker sig till denna bransch, berättar hon. 

Bra kontakt med lärare och kurskamrater underlättar studierna

Universitetsstudier kan vara krävande, både tids- och disciplinmässigt, men till störst del så handlar det om att få till en studieteknik som fungerar och att lyckas planera in sina studier på ett välfungerande sätt. 
– En normal studievecka innehåller några föreläsningar samt många timmars plugg på egen hand då vi vanligtvis har flera laborationer och en tenta i varje kurs, säger Julia. Studierna blir mycket lättare att genomföra om man har en bra kontakt med sina lärare och kurskamrater. Just denna närhet är något som särkiljer Mittuniversitetet i stort och även vår utbildning, menar Ida.
– Jag trivs jättebra på Mittuniversitetet. Det är en mindre skola där jag upplever att hjälp finns om man behöver den. Universitetet har även nära kontakt med företag som öppnar upp många dörrar för studenterna när det är dags för projekt, exjobb och även när vi ska ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier.

Utbildningen ger ett programmeringstänk och bred kunskap

Ett examensjobb är ett perfekt tillfälle för att få en inblick i arbetslivet och få testa på att utföra det som studenterna får lära sig under utbildningen.
– Alla jag pratat med från branschen säger att det viktigaste när man kommer ut i arbetslivet är att ha en förståelse för ”programmeringstänk”, vilket kommer till mig mer och mer för varje dag. Det mesta handlar om att få timmar bakom skärmen så den största utvecklingen tror jag kommer ske när man väl får börja jobba, berättar Ida. Att ha ett helhetstänk och en bred kunskap är något som även Olivia tycker är viktigt. 
– Jag tror det finns stora fördelar med att ha läst lite av varje inom olika områden. Jag känner mig inte orolig alls över att bli inskolad på en arbetsplats i framtiden, förklarar hon.

Det är bra med förkunskap (och det är okej att misslyckas!)

– Jag tycker att det är intressant med problemlösning, och det stöter vi på när vi gör laborationer i de olika kurserna. För mig är det intresseväckande att få en inblick i hur saker och ting faktiskt fungerar, inte bara att något händer när man klickar på en knapp, utan hur processen fungerar i detalj, förklarar Juilia. 
 Ett tips till blivande studenter är att försöka skaffa lite förkunskap inom programmering redan innan utbildningen börjar, det kommer att underlätta och göra att du ligger steget före redan från start, berättar hon. 
Slutligen så vill Olivia inflika att man inte ska vara rädd för att misslyckas. 
– Alla gör misstag ibland och egentligen är det inte värre än att man kan behöva börja om från början och se vart det gick fel för att sedan testa igen. Att studera på universitet innebär till viss del att göra fel, göra om och dra lärdomar av det. 

Har du frågor eller funderingar om utbildningen? Kontakta programansvarig för mer information!