- Det finns en framtid som alltid kommer att utvecklas och förnyas!

Spara favorit
datateknik
Medverkande från vänster till höger: Julia Andersson, Olivia Edbom och Ida Stenborg.

Mittuniversitetets utbildning i datateknik förbereder dig metodiskt för det kommande arbetslivet. Du kan välja att fördjupa dig i dina studier inom områden så som applikationsutveckling och nätverksdesign. Tre av de studenter som går denna utbildning är Olivia Edbom, Julia Andersson och Ida Stenborg. Alla tre är överens om att en utbildning inom datateknik är ett säkert val inför framtiden, detta eftersom att man lär sig mycket och får en varierad utbildning.

Arbetsmarknaden ser ljus ut
Valet av utbildning är inte alltid enkelt, men för både Ida och Olivia verkar det ha varit ett ganska självklart val då de båda nämner att de blivit influerade av både släkt och vänner som jobbar inom branschen. Detta betyder dock inte att det inte var ett självklart val för Julia. 
– Jag ansåg att det är en utbildning som resulterar i jobb då det verkar vara en stor efterfrågan på arbetsmarknaden. En utbildnings utsikter på arbetsmarknaden är ofta en stor faktor till varför man söker och sedan lägger ner tid på den. Man vill ha utdelning och komma till en arbetsplats efter studierna där man känner sig behövd och meningsfull.
– Det jag vet om arbetsmarknaden är att det finns mycket jobbmöjligheter och att det är brist på kvinnor inom detta område. Att det finns många jobbmöjligheter är en stor fördel, och bristen på kvinnor kan motverkas om fler kvinnor söker sig till denna bransch, säger Olivia.

Bra kontakt med lärare och kurskamrater underlättar studierna
Universitetsstudier kan vara krävande både tids och disciplinmässigt, men till sist så handlar det bara om att få till en studieteknik som fungerar och lyckas planera sina studier en vecka i taget.
– En normal studievecka innehåller några föreläsningar samt många timmars plugg på egen hand då vi vanligtvis har flera laborationer och en tenta i varje kurs, säger Julia. Studierna blir mycket lättare att genomföra om man har en bra kontakt med sina lärare och kurskamrater menar Ida.
– Jag trivs jättebra på Mittuniversitetet. Det är en mindre skola där jag upplever att hjälp finns om man behöver den. De har även en nära kontakt med företag som öppnar upp många dörrar för eleverna när det är dags för projekt, exjobb och även jobb.

Utbildningen ger ett programmeringstänk och en bred grund
Ett examensjobb är ett perfekt tillfälle för att få en inblick i arbetslivet och få testa på att utföra det som man lärt sig under utbildningen.
– Alla jag pratat med utifrån arbetslivet säger att det viktigaste när man kommer ut är att ha en förståelse för ”programmeringstänk” vilket kommer till mig mer och mer. Det mesta handlar om att få timmar bakom skärmen så den största utvecklingen tror jag kommer ske när man väl får börja jobba, berättar Ida. Att ha ett helhetstänk är något som även Olivia tycker är viktigt. 
– Jag tror det finns stora fördelar med att ha läst lite av varje inom olika områden. Jag känner mig inte orolig för att bli inskolad på en arbetsplats i framtiden, förklarar hon.

Det är bra med förkunskap (och det är okej att misslyckas!)
– Jag tycker att det är intressant med problemlösning, och det stöter vi på när vi gör laborationer i de olika kurserna. Jag tycker även att det är intressant att få en inblick i hur saker och ting faktiskt fungerar, inte bara att något händer när man klickar på en knapp utan hur det som händer fungerar i detalj, förklarar Juilia. Hon tipsar sedan om att det är bra att ha lite förkunskap inom programmering, då hon känner att hon själv hade haft nytta av det när hon började utbildningen. Slutligen så vill Olivia inflika att man ej ska vara rädd för att misslyckas.
– Alla gör misstag ibland och egentligen är det inte värre än att man kan behöva börja om från början och se vart det gick fel och sedan testa igen.