Student skapar App som ökar trygghet i hemvården

MI7A1995.jpg

Glömt att stänga av spisen, ramlat eller sovit dåligt? En student vid Mittuniversitetet har i ett samarbete med näringslivet tagit fram en app som ska bidra till ökad trygghet för de som har hemtjänst.

Arbetet med att effektivisera hemtjänsten och öka tryggheten för brukarna har pågått sedan hösten 2016. Då startade Sigma IT Consulting och Östersunds kommun ett projekt tillsammans för att kunna använda Internet of Things inom hemtjänsten. Martin Andersson, student vid Mittuniversitetets informatikprogram, har därefter deltagit i arbetet genom att ta fram en larmapp som är anpassad efter hemtjänstens behov. Appen ska installeras på hemtjänstpersonalens telefoner.

Regina Rosander, projektledare från Sigma, menar att samarbetet med Mittuniversitetets studenter är mycket värdefullt.
– De är självgående, vana att jobba i projekt och motiverade. När man skapar innovativa tjänster handlar ju mycket om att förstå mottagaren, därför är det viktigt med individer som förstår helheten och har kompetens att få det att hända, säger hon.

Informatikprogrammet vid Mittuniversitetet har sedan 2015 utbildning på Campus, vilket skapar möjligheter för studenterna att samverka med lokala företag.
– Och för uppdragsgivarna är det också en viktig rekryteringskanal, säger Regina Rosander.

Martin Andersson, som har utvecklat appen under en tioveckorskurs där egna innovationsidéer ges utrymme, ser stort värde i möjligheten till samarbete.
– Just samarbetet mellan näringslivet och Mittuniversitetet är en viktig del av utbildningen som ger en bra kontakt med kommande arbetsgivare. Det har varit nyttigt att se hur arbetet i verkligheten kan förändras under projektets gång.

Lyssna även på radiointervjun i Sveriges Radio

Helpdesk

Lyssna även på intervjun med Martin som Sveriges Radio Jämtland gjort för att få höra mer om hur appen fungerar.