Dynamiskt, interaktivt och utvecklingsbart

Studenterna som läser första året på programmet Informatik med inriktning systemutveckling fick under vårterminen i uppgift att ta fram ett förslag på en produkt som skulle kunna locka fler besökare till flyg- och lottamuséet i Jämtland.

2017-02-16 12_39_16.jpg
Jonathan Kennås, Björn Myrin och Erik Vanzwoll.

Idén till samarbetet kom från att flygvapnet hela tiden utvecklas men att muséet inte utvecklades med det. Föremål står och samlar damm, varje vår går en hel dag åt till att damma av föremålen. Vi vill ge besökarna en känsla när de kommer till muséet, säger Björn Myrin, initiativtagare till samarbetet och representant för muséet.

Ett exempel på en kreativ och interaktiv lösning som togs fram av en av studentgrupperna var ett mobilspel. Spelet ska uppmuntra besökarna att interagera med utställningarna genom att utföra olika uppdrag. Uppdragen är kopplade till historiska händelser och spelaren stiger i grad efter varje avslutat uppdrag.

- Det är roligt att det är mer än bara teori. Det har varit väldigt givande både i och utanför kursen. Vi har inte bara fått lära oss att ta fram prototyper utan också om historia, vi har fått höra anekdoter och vi har haft personlig kontakt med representanterna från flyg- och lottamuséet, säger Erik Vanzwoll, student som går första året på programmet Informatik med inriktning systemutveckling.

- Det har varit roligt att jobba med en ideell förening. Det är kul med något konkret, något som går att ta på, säger Jonatan Kennås, student på programmet.

I slutet av kursen var det dags för studenterna att presentera sina idéer. Grupperna presenterade sina förslag med en powerpoint där de illustrerade och förklarade hur deras förslag till lösningar skulle fungera i praktiken. Representanterna från muséet var på plats och blev imponerade av studenternas idéer och sammanfattar dem med följande tre ord: dynamiskt, interaktivt och utvecklingsbart. De vill kombinera det bästa från varje förslag för att skapa den bästa produkten.