Arbetslivsnära samarbeten

Spara favorit 13 nov november 2018
Jonatan Kennås, Björn Myrin, ,Erik Vanzwoll
Jonatan Kennås, Björn Myrin och Erik Vanzwoll.

Studenterna som läser första året på programmet Informatik med inriktning systemutveckling fick under vårterminen i uppgift att ta fram ett förslag på en produkt som skulle kunna locka fler besökare till flyg- och lottamuséet i Jämtland.

Utbildningen har en nära samverkan med regionalt näringsliv där IT-företagen tidigt i utbildningen är engagerade i att anordna exempelvis introduktionsdag för dig som ny student för att du skall få en inblick i den arbetsmarknad som väntar dig.

Tillsammans anordnar vi olika träffar där du kan knyta kontakter med IT-företagen och de är också engagerade under utbildningstiden genom bland annat gästföreläsningar på kurser inom programmet.

Målet är att du som student tidigt i utbildningen skall få kunskap om IT-branschen och det behov av att rekrytera ny kompetens som de har. Vi vill också att du skall inspireras och ha möjlighet att lära känna regionala IT-företag för att knyta värdefulla kontakter redan under studietiden och på så sätt tidigt få in en fot i arbetslivet.

IT-företag som idag är engagerade i våra IT-program är exempelvis TeliaSonera, CGI, Frontwalker, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Sogeti, Combitech, Dewire, Försäkringskassan med flera.

Förutom att de är engagerade i programmen erbjuder många av dem också examensarbeten, praktikplatser, sommarjobb och jobb efter avslutad utbildning.