Krisövningar ger resultat

Lena-Maria Öberg, lärare och forskare, har många pågående projekt. Ett av dem är krisledningsövningar. I det akuta finns en slags nerv anser hon.

lenamariay.jpg

Lena-Maria Öberg hade precis disputerat när hon fick ett erbjudande om att ingå i ett projekt som handlade om krisledningsövningar. I det projektet arbetar hon nu med att forska, designa, genomföra och utvärdera övningar i ett webbaserat program.
– Jag har ett jätteroligt jobb med stor variation, säger hon. 

En krisövning innebär att man försöker skapa en så realistisk krissituation som möjligt så att man får träna på sina olika roller vid en kris och på så sätt bli bättre förberedd inför en verklig händelse, berättar Lena-Maria Öberg.

– Det finns en del olika typer av problem när det kommer till övningar av olika krissituationer. Det handlar bland annat om tid och plats, för det är problematiskt när inte alla sitter på samma ställe, och om bristen på bra metoder för utvärdering av verkliga kriser och för att mäta effekten, säger hon.

– Den stora branden i Sala till exempel, där har man inte gjort utvärderingar och mycket pekar på att det finns saker som man skulle kunna vara bättre på, till exempel samverkan, dialog och kommunikation.

Samarbete är en väldigt viktig del i en fungerande krishantering, menar Lena-Maria Öberg, och berättar om en samarbetsövning mellan Sverige, Norge och Fjällräddningen som genomfördes en vår. Scenariot var att ett par hade gått bort sig på fjället. Senare samma år, under hösten, inträffade en liknande händelse på riktigt. Det visade sig då att de inblandade parterna hade stor nytta av den tidigare övningen och att de tack vare den lyckades kunde lösa situationen väldigt bra.

– Det är ju så att när det händer lite större händelser blir det fler som är engagerade, ingen kan lösa det själv utan man får arbeta tillsammans, säger hon.