Tillsammans attraherar vi unga människor

Regionen har ett stort behov av nyutexaminerad arbetskraft. I spetsen för ett samarbete som ska stärka IT-branschen regionalt går Joakim Ek, delägare i IT-företaget Kaj63 i Östersund. Målet är att erbjuda IT-studenter ett tydligt syfte och ett jobb när de går ut.

SOA_04.jpg

Tillsammans med kommunen, Mittuniversitetet och en mängd företag, arbetar Joakim för att stärka regionens kompetens genom att skapa bättre förutsättningar för de som väljer att studera IT lokalt framför distansstudier.

– Uppdraget är självpåtaget, det finns inget branschråd så jag talar för alla. Kommunchefen har hakat på initiativet och tillsammans med Mittuniversitetet och en mängd företag banar vi nu vägen för att fler studenter skall examineras i regionen, säger Joakim. Alla parter är eniga. Från mindre privatägda företag till stora internationella bolag med kontor i Östersund. Tillsammans vill vi attrahera unga människor, berättar han.

Framtida företagare

Samarbetet går ut på att erbjuda studenterna en stark koppling med näringslivet, dels för att stärka regionens rekryteringsläge men också för att nyanställda i framtiden ska starta egna företag och därmed bidra till tillväxten. Joakim EK har varit verksam inom IT-branschen sedan tidigt 1990-tal och är väl medveten om de trender och utvecklingsmönster som karaktäriserar branschen och anställda i den. Ett nära och starkt samarbete mellan näringsliv och universitet är ett beprövat och framgångsrikt koncept. Några exempel på förebilder är Umeå, Karlstad, Växjö och Sundsvall.

– Vi vill att studenterna kommer hit och vi vill ta hand om dem. Vi vill förbättra rekryteringsläget för att branschen ska kunna behålla sin position och fortsätta expandera. I annat fall kommer den att börja krympa vilket kommer att bli rejält kännbart om 10-15 år, säger Joakim.

Erbjuder flera fördelar

Målsättningen är regelbundenhet, volym, examensjobb, praktik och allt som hör näringslivet till. Aktörerna inom näringslivet kommer att gästföreläsa mer aktivt, erbjuda ökade kontaktytor och så vidare. För att höja examinationen lokalt planeras en examensgala. – Studenter från regionen får fler fördelar, exempelvis möjlighet till extrajobb under studietiden, tillgång till företagsmentor och inbjudningar till olika lokala företag. Och de som läser utbildningen helt på distans men kommer hit och deltar vid speciella tillfällen får också möjlighet att ta del av det vi erbjuder, avslutar Joakim.

Om intervjun

Joakim Ek, Kaj63, lyfter IT-branschen behov av nyutbildade i regionen.