Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp

Spara favorit

IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du utveckla nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans.

Som systemutvecklare skapar du IT-lösningar som möter de utmaningar och problem som uppstår i en organisation eller på ett företag. Under din studietid designar och utvecklar du IT-lösningar utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att kommunicera och samarbeta med andra utvecklare, användare och beställare av system. I arbetslivet sitter dessa kollegor ofta utspridda geografiskt, i så kallade distribuerade team. Det här arbetssättet är en vanlig arbetsform i branschen, och därför får du lära dig att behärska det redan under studietiden.

Du får också möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom bland annat webb, databaser och programmering i miljön Visual Studio. Dessutom använder du mer specifika tekniker som till exempel agila metoder, SQL, ASP.NET och C#. Programmets upplägg ger dig den breda kompetens du behöver som systemutvecklare.

Under den fjärde terminen läser du en praktisk kurs i systemutvecklingsarbete. Den pågår i tio veckor och sker i samarbete med ett företag eller en organisation. Om du vill kan du välja att göra denna kurs till ditt examensarbete och sedan ta ut en examen efter endast två års studier. Den här möjligheten har vi tagit fram eftersom arbetsmarknaden i dag har ett stort och akut behov av systemvetare.

Väljer du att läsa ett tredje år ger utbildningen dig mer bredd och fördjupning. Den femte terminen breddar du din kompetens genom att själv välja vilken kurs du vill läsa. Den sjätte terminen fördjupar du dig i en problemställning som du väljer i samråd med en handledare.

Var med och utveckla nytänkande och hållbara IT-lösningar.

Sammankomster

Utbildningen ges i formen blended learning. Det betyder att du själv väljer om du vill läsa på campus i Östersund eller på distans. Oavsett vilken studieform du väljer så kommer alla tillhöra en och samma klass.

Båda studieformerna kräver dock att du studerar minst 40 timmar i veckan och att du tar del av de lärarledda momenten som sker dagtid. Obligatoriska träffar förekommer under hela studietiden, antingen på campus eller via nätet beroende på vilken studieform du har valt.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen
Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics. Beroende på val av kurser kan efter två års studier avläggas Högskoleexamen med inriktning mot informatik, vilken översätts till Higher Education Diploma with specialization in Informatics.

Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du systemvetare och kan arbeta som systemutvecklare, verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt, processutvecklare eller IT-planerare.

Arbetslivskontakt

Forskare, offentliga förvaltningar och näringsliv är delaktiga i utbildningen och dess utveckling. Som avslutning på dina studier gör du ett examensarbete, vilket oftast sker i samarbete med något företag eller någon myndighet.

Samarbetet med IT-branschen som verkar i Jämtland är väl utvecklat och innebär bland annat ett flertal aktiviteter tillsammans varje termin.

Fler tjejer till IT-branschen

"...IT är mycket mer än bara utveckling, det är projektledning, teambuilding och att arbeta med människor. Även om man har en teknisk utbildning behöver man inte bara jobba med de tekniska delarna..."

Jonatan Kennås, Björn Myrin, ,Erik Vanzwoll

Dynamiskt, interaktivt och utvecklingsbart

Studenterna som läser första året på programmet Informatik med inriktning systemutveckling fick under vårterminen i uppgift att ta fram ett förslag på en produkt som skulle kunna locka fler besökare till flyg- och lottamuséet i Jämtland.

Läs mer

Data och IT