"Jag har verkligen uppskattat de teoretiska och tidlösa aspekterna av datavetenskapen"

Spara favorit

Fredrik Andersson jobbar som IT-arkitekt på Skatteverket i Östersund. Där ansvarar han för att informationssystemlösningar klarar av att tillgodose samtliga kravställares behov på ett tillfredsställande sätt. Ett arbete som han trivs med.

- Nu får jag också möjlighet att arbeta hands-on som systemutvecklare i de projekt där jag också är IT-arkitekt.

Hur hamnade du i Östersund?

Jag studerade tre år på den Systemvetenskapliga linjen på dåvarande Högskolan i Östersund. (numera Mittuniversitetet). Sedan kompletterade jag min utbildning med att ta en magisterexamen i datavetenskap vid Lunds Universitet . Ursprungligen är jag från Hackås som ligger fyra mil söder om Östersund, så det kändes naturligt att studera de första åren på hemmaplan.

Vad var bra med din utbildning?

Jag har verkligen uppskattat de teoretiska och tidlösa aspekterna av datavetenskapen. Verktyg och tekniker kommer och går, men grundläggande teoretiska kunskaper består och gör det enklare att ta till sig förändringar. Något som är nödvändigt inom mitt arbetsområde.

Vad ska man studera för att kunna få ett arbete som ditt?

Lämpligtvis data- och/eller systemvetenskap i någon form.

Hur ser rekryteringsbehovet ut på din avdelning vid Skatteverket?

Skatteverkets IT-avdelning i Östersund har i dagsläget inga planer på att rekrytera större mängder personal. Normal personalomsättning på 2-3 personer om år kräver dock viss rekrytering för att bibehålla personalstyrkan på drygt 60 personer. Ett tiotal personer från lokala IT-konsultföretag arbetar också under längre eller kortare perioder hos oss.