Kursen i systemutvecklingsarbete gav mig jättemycket!

Hanna Jarlängen

Bor: Västerås
Program: Informatik med inriktning systemutveckling
Jobbar: Som webbutvecklare på ett företag som utvecklar webbaserade utbildningar (e-learning).

Varför valde du att plugga den här utbildningen?
Innehållet passade det jag sökte, men det var också en stor fördel att den var på distans eftersom jag då kunde påbörja utbildningen under min föräldraledighet. Under utbildningen lärde jag mig en massa som jag har kunnat ta med mig ut i arbetslivet, inte minst på den tio veckor långa kursen i systemutvecklingsarbete.

Vad hände där?
Till exempel så utvecklade jag på egen hand en webbplats åt en frisör som kände behov av att få sin verksamhet synlig på internet. Jag lärde mig också att det ofta inte är ett självklart flöde i hur systemutvecklingsarbetet går till, särskilt då man arbetar tillsammans med en kund som kanske inte är van vid att beställa system eller som inte är införstådd med processerna som tillkommer i dessa typer av projekt.

Hur såg kursens upplägg ut?
Det var väldigt fritt och vi hade endast en träff online i början då vi alla gick igenom vad vi skulle göra och sedan på slutet en träff då vi redovisade våra resultat. Där emellan hade vi samtal med våra handledare för att få stöd och tips och någon att bolla idéer med.

Hur funkade det för dig?
Kursens upplägg "tvingade" mig att ta vara på de teoretiska kunskaper vi fått i tidigare kurser och nu sätta dessa i en verklig situation. Det gjorde att jag blev utmanad att faktiskt inse att jag verkligen hade lärt mig väldigt mycket under utbildningen. Att praktiskt få tillämpa dessa verktyg var väldigt lärorikt. Framförallt att få insikten i att verkligheten inte alltid stämmer överens med det som står i böckerna, men att grunderna är viktiga att ha.

En nackdel skulle kunna vara att det blev väldigt ensamt. Jag gillade att själv få välja vad jag skulle göra men ett mindre grupparbete hade tillämpat verklighetens utvecklingsarbeten bättre, med tanke på att systemutvecklingsarbetet allt som oftast sker i team. Hur som helst är jag mycket nöjd med kursen, jag trivs bra att ta eget ansvar för mina studier men tror att det är viktigt att veta att det inte bara är att slänga ihop något på två veckor och sedan ta semester. Det är hårt arbete och viktigt att dokumentera allt du gör, skriva dagbok, planera din tid och dina aktiviteter för att få en bra struktur som leder till ett resultat kunden är nöjd med. 

Vad jobbar du med idag?
Som webbutvecklare på ett företag som utvecklar webbaserade utbildningar (e-learning).