En topprankad utbildning och en spännande miljö

Mehrzad Lavassani är doktorand och forskar om dataanalys inom industriella trådlösa sensornätverk här på Mittuniversitetet. Efter att ha avslutat sina pågående licentiatstudier hoppas hon på att få fortsätta mot en doktorsexamen.

Mehrzad Levassani

Läser: Internationellt masterprogram i datateknik

Varför valde du att studera på programmet?

På grund av mitt intresse för nätverk och kommunikation. Under mina kandidatstudier i informationsteknologi så tog jag några valfria kurser inom datateknik. Nästa logiska steg för mig, med tanke på mitt intresse, var att söka ett program med fokus på datateknik. Utbildningsplanen för masterprogrammet låg mycket nära de områden jag var intresserad av att fördjupa mig inom.

Varför valde du Mittuniversitetet?

När jag ansökte till programmet var Mittuniversitetet rankad 4 bland universitet i Sverige och programmet var rankat topp två av de datateknikprogram som erbjöds i Sverige, så det var inte ett svårt beslut.

Hur ser en typisk studievecka ut?

Att studera på avancerad nivå innebär mycket självstudier, ca 70 %. Hälften av alla högskolepoäng, för nästan samtliga kurser, är i projekt. Under en studievecka är det oftast några timmars föreläsningar och sedan flera timmars studier i biblioteket eller med projekt i datalaboratoriet.

Hur är kopplingen mellan utbildning och forskning inom programmet?

Mina erfarenheter är att de program som erbjuds inom området är intressanta och projektbaserade med stark koppling till den pågående forskningen som finns vid universitetet.

Vad handlade ditt examensarbete om?

I avhandlingen föreslog och undersökte jag en ny Media Access Control (D-MAC) för trådlösa sensornätverk kompatibla med IEEE 802.15.4e std. Protokollet kan leverera prioriterade nödmeddelanden i realtid för att förhindra eventuella skador på människor och intäktsförluster. Fokus ligger på industriella automations- och kontrollsystem, men det kan även sträcka sig till applikationer som till exempel e-hälsoövervakning.

Nämn några höjdpunkter under studietiden!

Grupparbeten i olika projekt och i laboratorier var ganska intressanta upplevelser. Men även de öppna diskussioner som vi hade i några av kurserna tillsammans med andra studenter och lärare.

Vad har du för framtida planer och drömmar?

Just nu fokuserar jag på min forskning för att slutföra licentiatexamen. Efter det hoppas jag på att få fortsätta mot en doktorsexamen.

Vad tycker du om Mittuniversitetet?

Mittuniversitetet är ett ungt och mycket dynamiskt universitet. Den varierande miljön med internationella studenter och lärare gör vardagslivet för en student ganska intressant. Jag gillade det mycket.

Hur trivs du i Sundsvall?

Jag gillar Sundsvall. Jag tycker att det är en vacker stad med mycket att erbjuda, allt från kommunala anläggningar till den stora naturen bara några steg från ytterdörren.