Kurser

Spara favorit

Datateknik AV:
Sannolikhetslära och stokastiska processer, 6 hp
Distribuerade system, 9 hp
TCP/IP-nät, 6 hp
Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 3 hp
Datamining, 6 hp
Nätverkssäkerhet, 6 hp
Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 6 hp
Visualisering, 6 hp
Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem, 6 hp
Trådlösa system, 6 hp
Maskininlärning, 6 hp
Distribuerade algoritmer, 6 hp
Tre valbara kurser om totalt 18 hp
Examensarbete, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.