”Allt fler förstår vinsterna med att ha en arkivarie”

MI7A8079.jpg

David Osser

Ålder: 32 år

Pluggade:
Arkiv- och informationsvetenskap

Jobbar:
på Malmö stadsarkiv som IT-arkivarie

Varför valde du den här yrkesbanan?

Jag kom in lite av en slump i arkivbranschen. Jag har alltid varit intresserad av kultur och IT. Så jag utbildade mig till bibliotekarie och systemvetare. Det var då jag fick upp ögonen för det här med långtidsbevarande av information och utmaningarna med det. Det var också då jag förstod att det var arkivarier som sysslade med det, tidigare visste jag knappt vad ett arkiv var för något. Så då började jag läsa på Mittuniversitetet och läste A och B kursen, eftersom jag då hade andra kurser i informatik och bibliotekskunskap.

Vad har du för arbetsuppgifter?

Det är väldigt varierande. Jag har varit med och infört e-arkiv i Malmö och jag är den som jobbar mest med digitalt bevarande här. Jag är även systemförvaltare för vårt system för bevarande och informerar förvaltningarna i Malmö om hur det fungerar. Som till exempel när de behöver köpa in nya IT-system, då informerar och utbildar jag så att de inte glömmer bort arkiveringsbiten. Men jag gör mycket annat också. Vi har till exempel något som heter kulturstrategin i Malmö, och andra stora projekt. Vi har även ett bibliotek som är kopplad till stadsbiblioteket, där man kan hämta och låna böcker. Som på ett vanligt folkbibliotek. Så jag är lite av en bibliotekarie också.

Hur ser det ut på arbetsmarknaden inom arkivarieyrket?

Kollar man på Malmö stad, så har vi fler arkivarier nu än någonsin ute på förvaltningarna. Allt fler förvaltningar har förstått vinsterna med att ha en arkivarie, och av att man styr upp informationen från start. De har förstått poängen, att det blir effektivare förvaltning om man har koll på sin information. Det har blivit bättre i Malmö stad också, man diarieför och registrerar handlingarna bättre än tidigare. Det finns en stor efterfrågan av de som har erfarenhet och kompetens gällande e-arkiv och digital informationshantering.

Vad beror den stora efterfrågan på?

Allting blir mer digitalt. Majoriteten av information som skapas är digital och många av de analoga handlingarna digitaliseras. Man kan nästan säga att en IT-arkivarie är som en informationsarkitekt. Det handlar om att skapa en informationsstruktur och att ta vara på informationen i organisationer. Information är ju bland det viktigaste företag har också. Så det finns möjligheter att jobba inom ett bredare fält, inte bara inom offentlig verksamhet, om man har den här IT-kompetensen, tror jag.

Man ska inte vara rädd för det digitala, då det är samma arbetsuppgifter, fast i olika format. Grundprincipen är ju detsamma, att man ska ha koll på lagar och förordningar. Man ska värdera informationen. Man använder bara andra verktyg för att göra det. Till exempel, istället för att gå igenom och ta bort gem och sådant i papper, så måste man kanske gå igenom och konvertera filer till mer arkivbestämda format. Ställer arkivarier inte om sig så kommer man till slut ha svårigheter att utföra yrket i framtiden.