Kurser

Spara favorit

År 1
GEMENSAMMA KURSER
Hållbar information, 7,5 hp
IT och förändringsledning AV, 7,5 hp
Design och användning av informationssystem, 7,5 hp
Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

ARKIV- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
Metod, 15 hp,
Arkivteori, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp eller Självständigt arbete, 15 hp

INDUSTRIELL EKONOMI
Metod, 15 hp,
IT, organisationskultur och förändring, 7,5 hp
Informationssäkerhet, 7,5 hp eller Självständigt arbete, 15 hp

INFORMATIK
Metod, 15 hp,
Designvetenskap, 7,5 hp
Informationsdelning, 7,5 hp eller Självständigt arbete, 15 hp

År 2
GEMENSAMMA KURSER
Verksamhetsanalys, 7,5 hp
Hållbar arkitektur, 7,5 hp
Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp

ARKIV- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
Projektkurs, 7,5 hp
Självständigt arbete, 30 hp

INDUSTRIELL EKONOMI
Projektkurs, 7,5 hp
Självständigt arbete, 30 hp

INFORMATIK
Projektkurs, 7,5 hp
Självständigt arbete, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.