En unik kombination av ämnen

Lena-Maria Öberg

Lena-Maria är forskare och lärare i informatik, och programansvarig för Magister-/masterprogrammet i hållbar informationsförsörjning.

Vad innebär en hållbar informationsförsörjning?

Att vara delaktig i att skapa digitala lösningar som är hållbara både från ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det finns tyvärr alldeles för många exempel på digitalisering där man får oönskade effekter som ökat utanförskap – ett IT system som till exempel bara finns på svenska gör det svårt att använda för skolan. Många har ju föräldrar som inte har svenska som sitt första språk.

En annan oönskad effekt är informationsförluster. Har man inte tänkt igenom vilken information som behövs och av vem, eller hur länge den ska användas, så finns det stor risk att information går förlorad.

På vilket sätt är den här utbildningen unik?

Den kompetens som behövs i näringslivet är mångfacetterad medan universitetsutbildningar av tradition sällan är tvärvetenskapliga. Det leder till att matchningen mellan det som efterfrågas och de utbildningar som finns haltar. Den här utbildningen har därför fått en unik kombination av ämnen för att möta behovet – kombinationen av förändringsledning, arkiv och långsiktigt digitalt bevarande och IT finns inte någon annanstans.

Arkivämnet i sig finns dessutom på väldigt få platser i landet och Mittuniversitetet har här en särställning eftersom vi idag kan erbjuda studier på både grundläggande och avancerad nivå i arkiv- och informationsvetenskap.

Hur het är arbetsmarknaden på det här området?

De rapporter som vi läst tyder på en god prognos för att få arbete inom det här arbetsfältet.