Master by research i informatik | miun.se
Forskare

Master by research i informatik, 120 hp

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt program Master by research i informatik något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 2
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-C4641

Sista anmälan: 19 april 2022

Om programmet

Master by research i informatik riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt. Programmet genomförs till stor del i form av ett avgränsat forskningsprojekt. Som student ingår du i en forskargrupp och deltar som medarbetare i de forskningsprojekt som drivs vid institutionen och du kommer att arbeta tillsammans med andra men med en stor grad av självständighet. Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå och ett större projektarbete, vilka tillsammans leder fram till ett självständigt arbete på masternivå sista terminen.

Forskningen i informatik fokuserar på användningen av teknik och då med särskilt fokus på lärande. Vi studerar frågor som rör till exempel:
- hur programmering kan integreras i grundskolan
- hur teknik kan användas för att stödja kollaboration i lärmiljöer
- på vilket sätt teknik kan användas för att minska känslan av isolering i samband med distansstudier
- hur big data kan användas för att utveckla utbildning
- hur simulering, spelbaserat lärande och virtuella miljöer kan användas i olika lärmiljöer.

Behörighet

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inom något av områdena informatik, datateknik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, arkivvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.
Bedömning sker utifrån examensarbete, personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se.

Dokumentation som krävs:
- Intyg och examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.
- Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning.
- Bevis på engelska språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.
- Du ska därutöver skicka in ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för programmet, samt en rangordning av ditt intresse för olika projektområden i det fall mer än ett erbjuds. Du ska även beskriva din bakgrund och på vilket sätt den är relevant för programmet i ett CV, tillsammans med ditt examensarbete på kandidatnivå, självständiga projekt, projektportfolio och eventuell annan erfarenhet du vill åberopa.

Observera att din online-ansökan inte är komplett förrän du skickat in den dokumentation som krävs. Du laddar upp dokumenten via ”Mina sidor” på antagning.se. Den kompletterande dokumentation som beskriver ditt intresse för programmet samt beskriver din bakgrund ska skickas in så snart som möjligt men senast tre veckor efter ansökningstidens slut.

Mer information finns på https://www.antagning.se/se/start.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet informatik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Informatics.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin, myndigheter eller näringsliv.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare, myndigheter och företag som forskargruppen samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Mer om utbildningen

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-12-03