- Utbildningen är ändamålsenlig för arbetsmarknaden, bland annat genom det digitala fokuset

Charlotte Borgerud

Pluggade: Masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 120 hp, inriktning Arkiv- och informationsvetenskap

Gör nu: Arkivarie och objektspecialist på Göteborgs universitet

 

Vad var det som fick dig att söka programmet?

Ärligt talat var det de goda utsikterna till arbete. Jag lyckades till exempel få jobb som arkivarie på Karolinska institutet två månader in i utbildningen.

Vad var det bästa med programmet?

Att utbildningen är ändamålsenlig för arbetsmarknaden, bland annat genom det digitala fokuset.

Hur var samarbetet med näringslivet?

Jag upplevde den som god.

Jobbade du med något innan du fick upp ögonen för nyttan att läsa utbildningen Hållbar Informationsförsörjning?

Jag är utbildad historiker och arbetade inom museibranschen.

Vad jobbar du med nu?

Jag arbetar som arkivarie och objektspecialist på Göteborgs universitet. Där arbetar jag bland annat med olika utvecklingsprojekt såsom utveckling av attest-, diarie- och arkivfunktionalitet i Sharepoint samt införande av E-arkiv. Jobbar även med att testa våra bevarandeprinciper då vi upptäckt att vår syn på e-arkivering skiljer sig lite från vad e-arkivsleverantörerna erbjuder. Jag arbetar också med att stödja verksamheten i informationshanteringsfrågor, skriva tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter, uppdatera dokumenthanteringsplanen, hantera utlämningsärenden, göra bevarande- och gallringsutredningar av IT-lösningar samt ge forskningsdatastöd. Jag är även en av två svenska representanter i gruppen Archives and Records Management i NUAS som är ett nordiskt samarbete inom högskolesektorn. 

Vilka skulle du vilja tipsa om att läsa den här utbildningen?

Personer som är intresserade av att vara med och leda skiftet från en analog till en digital informationshantering. Folk som vill vara med och förändra en bransch som just nu står inför många spännande utmaningar vilket medför en kreativ och utvecklande arbetsmiljö. Det är en sektor där man själv till stor del påverkar sin arbetsdag vilket ställer krav på initiativförmåga.

 

Sidan uppdaterades 2021-06-30