- Bred utbildning som ger praktiska kunskaper i exempelvis informationshantering och verksamhetsarkitektur

Louise Josborg

Pluggade: Masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 120 hp, inriktning Informatik

Gör nu: UX-designer

Vad var det som fick dig att söka programmet?

Jag har en bakgrund som UX-designer på konsultföretag och tycker om att få vara med om kunders förändringsresor. Jag har ofta stött på behov av större förändringar på verksamhetsnivå, och det har gjort mig nyfiken på hur utvecklingsarbete på den nivån går till. Det var den nyfikenheten som gjorde att jag valde att läsa den här utbildningen.

Vad var det bästa med programmet?

Det är en bred utbildning som ger praktiska kunskaper om till exempel informationshantering och verksamhetsarkitektur. Samtidigt får man en bra förståelse för hur förändringsprocesser går till och vad som krävs för att de ska lyckas. 

Vilka skulle du vilja tipsa om att läsa den här utbildningen?

Jag vill tipsa alla som vill förstå hur en lyckad förändringsresa för en verksamhet kan se ut. Fokus ligger på informationsförsörjning, men man får en bra bild av verksamhetsutveckling i stort tycker jag. Samtidigt får man med sig mycket praktiska kunskaper om informationshantering vilket jag också tycker är värdefullt. 

 

Sidan uppdaterades 2021-07-02