- Upplevde att det här programmet var bäst lämpat för att bli en ”modern” arkivarie

Marcus Lindqvist

Pluggade: Masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 120 hp, inriktning Arkiv- och informationsvetenskap

Gör nu: Informationscontroller på Statens fastighetsverk

Vad var det som fick dig att söka programmet?

Jag ville arbeta som arkivarie och gjorde en del efterforskning innan jag bestämde mig för utbildning. Mitt intresse har framförallt legat i att fånga upp och bevara samtiden. Jag upplevde att det här programmet var bäst lämpat för att bli en ”modern” arkivarie. Att utbildningen gjorde mig anställningsbar var förstås också en viktig anledning. 

Vad var det bästa med programmet?

Det tvärvetenskapliga. Att läsa blandningen arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell ekonomi tillsammans med studenter som sökt in på olika inriktningar är fantastiskt. Jag har med mig mycket som många arkivkollegor fått traggla med att lära sig i arbetslivet.  

Hur var samarbetet med näringslivet?

Jag vet att de som forskar på Mittuniversitetet har nära kontaktytor med näringsliv och myndigheter, och det återspeglas i utbildningen. För egen del blev min uppsats lite av vad ingenjörerna skulle kalla ett ”exjobb”, det vill säga när jag skrev uppsatsen var det delvis på uppdrag åt en e-arkivverksamhet. Detta möjliggjordes på grund av ovan nämnda kontaktytor.

Jobbade du med något innan fick upp ögonen för nyttan med att läsa Hållbar Informationsförsörjning?

Jag arbetade som forskningsassistent inom sociologi i ett par år innan jag började masterstudierna, delvis med arkivforskning. Där stötte vi tyvärr ofta på problemet med att viss data antingen undanhölls eller helt enkelt inte fanns ordnad efter digitaliseringens framfart. Mycket har förstås blivit bättre i och med digitaliseringen, men av någon anledning har vissa saker blivit sämre. Kanske har saker och ting gått lite för fort för arkiven. Hållbar införmationsförsörjning är ett program som belyser utmaningarna och ger studenterna förutsättningar att hantera dem.

Vad jobbar du med nu?

Jag blev klar med utbildningen våren 2020. Nu jobbar jag som informationscontroller på Statens fastighetsverk. En spännande roll på en spännande myndighet som är mitt uppe i en utvecklingsresa. I breda ordalag handlar rollen om att fånga upp, bevara och tillgängliggöra information för den egna verksamheten, allmänheten och för framtiden. Ett strategiskt, socialt, utmanande och roligt arbete där man själv får sätta ramarna och vara kreativ.  

Vilka skulle du vilja tipsa om att läsa den här utbildningen?

Egentligen alla som vill jobba med informationsförvaltning i vitt och brett. Utbildningen gör dig anställningsbar i både offentlig och privat sektor. Min bestående uppfattning är att utbildningen ligger i framkant och ger kunskaper som är oerhört efterfrågade och behövliga för moderna verksamheter. Vill du till exempel arbeta som arkivarie idag så måste du sträcka dig ut i verksamheterna och möta de utmaningar som finns, och utbildningen ger riktigt bra verktyg för det. 

 

Sidan uppdaterades 2021-06-30