År 1
GEMENSAMMA KURSER
Design och användning av informationssystem, 7,5 hp
Hållbar information, 7,5 hp
IT och förändringsledning, 7,5 hp
Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp
Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp

ARKIV- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
Arkivteori, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

INDUSTRIELL EKONOMI
Informationssäkerhet, 7,5 hp
IT och samhällsförändring, 7,5 hp

INFORMATIK
Designvetenskap, 7,5 hp
Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp

År 2
GEMENSAMMA KURSER
Hållbar arkitektur, 7,5 hp
Verksamhetsanalys för IT-stöd, 7,5 hp
Informationsdelning, 7,5 hp
Projektkurs, 7,5 hp

ARKIV- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
Självständigt arbete, 30 hp

INDUSTRIELL EKONOMI
Självständigt arbete, 30 hp

INFORMATIK
Självständigt arbete, 30 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2020-01-07