Samhällsvetarstudenter

Masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 120 hp

Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt vad det innebär av hot och möjligheter, står här i fokus. För samtidigt som digitaliseringen skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling så kan den också bidra till ökad resursanvändning och utanförskap. Idag behövs därför kompetens i bland annat informationshantering, kunskapsdelning och verksamhetsutveckling. Här förbereder du dig på att både leda och delta i förändringar som rör informationsförsörjning.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Inriktning: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-F2193

Sista anmälan: 15 april 2021

 • Start: Höstterminen 2021
 • Inriktning: Informatik
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-F4031

Sista anmälan: 15 april 2021

 • Start: Höstterminen 2021
 • Inriktning: Industriell organisation och ekonomi
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-F2203

Sista anmälan: 15 april 2021

Vill du jobba som förändringsledare, arkivarie, informationsarkitekt eller projektledare kommer du att behöva kompetens inom området digital informationsförsörjning. Eftersom dagens organisationer har ett stort informationsflöde och en stor del av den informationen skapas och hanteras digitalt, ställer dessa yrkesroller idag krav på kunskaper inom information, informationshantering, informationsförvaltning, kunskapsdelning, verksamhetsutveckling, digitaliseringens effekter samt ledning och design av förändringsprocesser.

De arbetsuppgifter du kommer att möta inom området är komplexa och därför behöver du kunskaper i flera olika ämnen. För att möta det behovet är programmet ett samarbete mellan tre ämnen, och innehåller en blandning av kurser i arkiv- och informationsvetenskap, informatik samt industriell organisation och ekonomi. Programmets fokus är hållbarhet och det vänder sig till dig som vill arbeta med att hitta informationslösningar som fungerar såväl för flera olika målgrupper som över en längre tid.

Under utbildningen utvecklar du färdigheter i att använda metoder för att möta olika målgrupper och i många fall heterogena grupper. Dessa metoder bygger på inkluderande, demokratiska och deltagande principer.

Det är idag mycket vanligt med arbete i distribuerad form, vilket innebär att de som arbetar kan vara geografiskt åtskilda och i många fall också befinna sig i olika tidszoner. Programmet innehåller därför även kurser i kommunikation och ledning av den typen av distribuerat arbete.

Forskare, offentliga förvaltningar och näringsliv är delaktiga i utbildningen och dess utveckling. Som avslutning på dina studier gör du ett examensarbete, oftast i samarbete med företag, myndighet eller forskare.

Kunskaper i strategisk informationsförsörjning är en efterfrågad kompetens både inom offentlig och privat sektor. Magisterprogrammet i hållbar informationsförsörjning har gett mig en bra grund i min fortsatta yrkeskarriär Madeleine Hammarström

Sammankomster

Programmet ges på distans. Det förekommer tillfällen då du behöver närvara via konferenssystem och vid presentation av examensarbetet sker detta på någon av våra campusorter (Sundsvall eller Östersund).

Behörighet

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Inriktning Arkiv- och informationsvetenskap: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp.
Inriktning Industriell organisation och ekonomi: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp i industriell ekonomi, företagsekonomi, informatik eller data- och systemvetenskap.
Inriktning Informatik: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp i informatik eller data- och systemvetenskap.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Beroende på vald inriktning inom utbildningen erhålls Masterexamen med huvudområdet arkiv- och informationsvetenskap alternativt industriell organisation och ekonomi alternativt informatik.
Den engelska översättningen lyder Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Archives and Information Science or Industrial Engineering and Management or Informatics.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som projektledare, förändringsledare, arkivarie eller IT-arkivarie.

Arbetslivskontakt

Utbildningen har nära kontakt med arbetslivet och du uppmuntras att göra ditt avslutande projektarbete i samarbete med en relevant arbetsplats.

En bred utbildning som ger praktiska kunskaper i exempelvis informationshantering och verksamhetsarkitektur.

Läs hela intervjun med Louise Josborg

Upplevde att det här programmet var bäst lämpat för att bli en ”modern” arkivarie.

Läs hela intervjun med Marcus Lindqvist

Utbildningen är ändamålsenlig för arbetsmarknaden, bland annat genom det digitala fokuset.

Läs hela intervjun med Charlotte Borgerud

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller