Kurser

Spara favorit

År 1
Informationsteknologi grundkurs, 7,5 hp
Webbutveckling I, 7,5 hp
Operativsystem, introduktionskurs, 7,5 hp
Nätverksteknik I, 7,5 hp
Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp
Nätverksövervakning och drift, 7,5 hp
Nätverksteknik II, 7,5 hp
IT-upphandling, 7,5 hp

År 2
Intranät, 7,5 hp
Scripting och systemadministration i Linux, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp
Nätverkssäkerhet, 7,5 hp
Avancerad routing och switching I, 7,5 hp
Avancerad routing och switching II, 7,5 hp
Avancerad administration av Linuxsystem, 7,5 hp
Självständigt arbete, 7,5 hp